Verhoging contributie noodzakelijk bij vv Gemert

22 oktober 2023

Beste leden,

Voetbalvereniging Gemert is genoodzaakt om een contributieverhoging door te voeren. Het gaat om een percentage van dertien procent.

Het voorstel tot de aanpassing van de contributie is een van de agendapunten op de algemene ledenvergadering van maandag 30 oktober. 

Lange tijd heeft het bestuur alles in het werk gesteld om een contributieverhoging te voorkomen, ondanks de stijgende kosten. Dat is lange tijd gelukt; al jaren heeft vv Gemert geen verhoging meer doorgevoerd. Toch is een contributie-ingreep nu noodzakelijk geworden, omdat de vereniging – net als iedereen – blijvend te kampen heeft met hogere tarieven voor gas en elektriciteit, voor diensten en spullen. 

Het bestuur heeft de verhoging zo beperkt mogelijk gehouden. Voorafgaand aan het voorstel in de jaarvergadering is een benchmark – klein vergelijkend onderzoek – uitgevoerd bij vergelijkbare verenigingen in de regio. Daarin blijkt dat vv Gemert ook na de verhoging nog behoort tot de clubs met relatief lage contributietarieven.

De jaarvergadering begint maandag 30 oktober om 20.00 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Via deze LINK vindt u de agenda.

Deel bericht

Terug naar boven