lidmaatschap

Voetballen is leuk en gezond. Voetbal is een teamsport. Je leert op een leuke manier omgaan met medespelers en tegenstanders. Scheidsrechters, trainers, leiders en andere kaderleden zorgen ervoor dat je de sport op een verantwoorde manier kunt uitoefenen.

Voetbalvereniging Gemert telt op dit moment ruim 1400 leden. Veel leden voetballen zelf, anderen zijn leider of trainer en weer anderen vinden het vooral leuk om naar voetballen te kijken. Wil je lid worden? Dan kun je hier lezen hoe een en ander geregeld wordt.

Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leden kan volgens onderstaande richtlijnen:

 • U stuurt een email naar ledenadministratie@vvgemert.nl
 • De ledenadministratie neemt contact met u op om samen met u de inschrijving af te ronden:
  • Inleveren mutatieformulier (zie link)
  • Kopie ID
  • Pasfoto voor aanvraag KNVB spelerspas (vanaf O-13)
  • Invullen machtiging contributie/inschrijfgeld/kosten aanvraag spelerspas.
  • Als de inschrijving is afgerond, neemt de desbetreffende coördinator contact met U op en mag men gaan trainen. Het deelnemen aan wedstrijden is mogelijk indien er plaats is in een team en/of (vanaf O-13) wij uw spelerspas ontvangen hebben van de KNVB.
  • De contributie gaat in vanaf moment van inschrijving.
  • E en F leden mogen 1 maand proef trainen.
  • Indien men na deze proefperiode besluit te stoppen is men zelf verantwoordelijk voor afmelding bij de ledenadministratie. Het is wenselijk ook de trainer en coördinator op de hoogte te stellen.
 • Het is niet mogelijk om deel te nemen aan trainingen zonder de voorgaande stappen te hebben doorlopen.

Mutatieformulier:

Een mutatieformulier kunt u hier downloaden.

Voorwaarden:

 • Nieuwe leden in de leeftijdscategorien boven E-klasse dienen bij hun aanmelding een goedgelijkende pasfoto in te leveren, dit vanwege de verplichte aanvraag van een KNVB spelerspas (kosten 2.75 euro)
 • Jeugdleden jonger dan 16 kunnen uitsluitend worden aangemeld bij aanwezigheid (en dus met toestemming) van één van de ouders/verzorgers.
 • Leden vanaf 16 jaar kunnen alleen worden aangemeld na het tonen van een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is ook toegestaan).
 • Bij het aanmelden van actief voetballende leden worden eenmalig 5 euro inschrijfkosten, eventueel 2,75 euro voor kosten spelerspas en de contributie in maanden tot aan de eerste incassotermijn in rekening gebracht. Deze kosten worden per eenmalige automatische incasso geïncasseerd.

Overschrijving

Leden die korter dan 3 jaar voor datum nog bij een andere voetbalvereniging spelend actief waren, dienen zich te laten overschrijven. Dit gebeurt met ingang van seizoen 2016-2017 digitaal, met uitzondering van een overschrijving van en naar een betaald voetbalorganisatie. Een nieuw lid meldt zich met zijn KNVB-nummer (verkrijgbaar bij oude vereniging) bij vv Gemert, via mail (verenigingszaken@vvgemert.nl). De nieuwe club vraagt dan digitaal overschrijving aan bij KNVB.

Tussentijdse overschrijvingen zullen aan voorwaarden die door de KNVB zijn bepaald moeten voldoen.

Overschrijving kan alleen worden verleend indien eventueel achterstallige contributie of openstaande boetes vooraf aan de oude vereniging zijn betaald.

Contributie

Contributie wordt per kwartaal middels automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven in de maanden juli, oktober, januari en april.

Hiertoe geeft u toestemming middels een handtekening op het ‘mutatieformulier’.

De nieuwe tarieven per kwartaal zijn met ingang van 1 januari 2017 als volgt:

< 10 jaar: € 33,75  p/k.

< 14 jaar: € 40,05  p/k.

< 18 jaar: € 43, 35  p/k.

< 45 jaar: € 46,80  p/k.

> 45 jaar: € 46,80 p/k.

Verenigingslid: € 21,45 p/k.

Inschrijfgeld per inschrijving is € 10,- 

Bedragen bij alle spelende leden zijn inclusief een maandelijkse bijdrage van 20 ct voor het kledingfonds. Dit bedrag wordt dus in de contributie verrekend.

Elk vierde en volgende lid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) mag gratis lid worden.

Leden ontvangen zo spoedig mogelijk na aanmelding een lidmaatschapskaartje dat recht geeft op gratis toegang bij alle reguliere competitiethuiswedstrijden van het eerste elftal.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap dient het lidmaatschapskaartje weer ingeleverd te worden.

Opzegging

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te allen tijde bij de ledenadministrateur te geschieden, en ook bij de leider(s). De contributie wordt dan op de juiste wijze stopgezet. Opzegging dient uiterlijk te geschieden vóór de eerste dag van de maand van het eerstvolgende kwartaal. Het mutatieformulier dient (samen met het bewijs van lidmaatschap) persoonlijk ingeleverd te worden bij de club.

Wijzigingen doorgeven:

Elk lid wordt geacht wijzigingen van adres, bankrekeningnummer, telefoon en dergelijke zelf door te geven aan de ledenadministrateur ( ledenadministratie@vvgemert.nl). Ook hiervoor wordt het ‘mutatieformulier’ gebruikt (zie bovenstaande link). Bovendien wordt van spelers verwacht dat zij wijzigingen ook aan hun (jeugd)leider doorgeven.

Subsidie

Voor mensen met de smalle beurs is het mogelijk om bij de gemeente geheel of gedeeltelijk restitutie van contributie aan te vragen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die door omstandigheden niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Ook vv Gemert hecht veel waarde aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, steunt dit initiatief en sponsort zelf elk elfde lid dat vanuit stichting Leergeld wordt gesponsord bij V.V. Gemert.

website: www2.leergeld.nl/gemert/

e-mail: leergeldgemert@web.nl

Adres:
Sportpark Molenbroek
Sportlaan 9, Gemert
telefoon: 0492-362056

e-mail algemeen:
info@vvgemert.nl

Correspondentieadres:
Postbus 41
5420 AA Gemert

KNVB regio Zuid II

Rekeningnummer:
NL11 RABO 0116 1196 24
Terug naar boven