Agenda jaarvergadering 2023

29 oktober 2023

 

Op maandag 30 oktober om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert gehouden. Plaats van handeling is zoals altijd de kantine van vv Gemert.

Bij deze nodigt het bestuur alle leden uit om de jaarvergadering bij te wonen. 

De agenda is als volgt:

  • Opening door de voorzitter.
  • Ingekomen stukken en mededelingen.
  • Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 10 oktober 2022. De notulen van deze vergadering liggen ter inzage in de bestuurskamer.
  • Jaarverslag teamleider verenigingszaken/secretaris.
  • Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. Aansluitend toelichting op de financiële begroting voor het seizoen 2022-2023Het financieel jaarverslag van het seizoen 2022-2023 ligt ter inzage in de bestuurskamer na afspraak met onze teamleider financiën/penningmeester Frans van der Heijden 06-53420889
  • Verkiezing kascontrolecommissie.
  • Aanpassing contributie (zie bericht op de site)
  • Bestuursmededelingen 
  • Rondvraag
  • Sluiting

Deel bericht

Terug naar boven