Wedstrijdzaken jeugd in nieuwe handen

12 november 2017

Sinds dit seizoen wordt de afdeling wedstrijdzaken in onze jeugdopleiding bemand door twee personen. Mark Veldman en Frans-Joseph van Lierop zijn verantwoordelijk voor (bijna) alles wat met het plannen van wedstrijden en doorgeven van de teamindelingen aan de KNVB te maken heeft.

Mark en Frans-Joseph zijn natuurlijk niet nieuw bij de club. Ze zijn beide bekende gezichten op sportpark Molenbroek. Frans-Joseph was al jeugdtrainer en -leider en sinds twee jaar bekommerde hij zich om de organisatie van de jeugdtoernooien in Gemert. Mark voetbalde zelf, was vele jaren jeugdtrainer- en leider, is scheidsrechter bij jeugdwedstrijden en regelt de veld- en kleedkamerindeling voor elke zaterdag.

Willy Cornelissen was vele jaren verantwoordelijk voor wedstrijdzaken bij de jeugd. Toen hij richting het einde van vorig seizoen aankondigde dat hij wilde stoppen met die functie is de club op zoek gegaan naar adequate vervanging. Die werd gevonden. De taken worden voortaan verdeeld om het zo voor iedereen beter behapbaar te maken. Frans-Joseph (49) richt zich op de ‘oudere’ jeugd: de JO19 tot en met de JO12, inclusief de meisjesteams. Mark (26) is het aanspreekpunt voor de JO11 en jonger.

Hun pakket is uitgebreid en beslaat het hele seizoen. Zo zorgen zij voor een goede planning van de jeugdwedstrijden. Gedurende het voetbaljaar zijn er altijd veel wijzigingen. Tijdstippen worden aangepast, wedstrijden worden verplaatst, afgelaste duels moeten opnieuw worden ingepland. Daar komt veel bij kijken: kunnen de teams? Zijn er velden en kleedkamers beschikbaar op het sportpark? Is er een scheidsrechter? Alles wordt tegenwoordig digitaal vastgelegd via het KNVB-platform Sportlink, maar aanpassingen vergen altijd overleg. Niet alleen met de betreffende jeugdleiders en -trainers maar ook met de tegenstanders en natuurlijk de jeugd- en scheidsrechtercoördinatoren. Sinds dit seizoen heeft ook de mobiele wedstrijdapp van de KNVB zijn intrede gedaan. Hierdoor kunnen leiders en scheidsrechters de opstellingen en wedstrijdverloop via hun mobiele telefoon afhandelen en komen zij niet vaak meer op het wedstrijdsecretariaat. Dit is wel jammer want het sociale contact is zo wel minder. Indien er problemen zijn met het gebruik van de app staan Mark en Frans-Joseph, samen met de anderen van de zaterdagploeg, de leiders en scheidrechters bij om de problemen op te lossen.

Overigens is Willy Cornelissen nog altijd betrokken bij wedstrijdzaken. Hij regelt de verwerking van de tuchtzaken (gele en rode kaarten), de spelregelbewijzen voor de tweedejaars B-spelers en is aanwezig bij de ‘zaterdagploeg’ op het sportpark die alles in goede banen leidt als vele honderden pupillen en junioren op de velden actief zijn.

Frans-Joseph en Mark hebben hun ‘portefeuille’  bewust in twee categorieën opgesplitst. ,,Op deze manier kun je het werk verdelen. Bovendien kun je elkaars afwezigheid opvangen. We weten elkaar te vinden als dat nodig is.”

Aan het einde van het seizoen is het een drukke tijd voor de twee vrijwilligers.  Dan moeten de nieuwe indelingen worden gemaakt: welk team gaat komend seizoen in welke klasse spelen? Ook moeten de nieuwe teams in Sportlink ingevoerd worden, met name welke spelers komen in welk team terecht. Dat gebeurt altijd in nauwgezet overleg met de jeugdcoördinatoren en hoofd opleidingen Toine Ketelaars. Los daarvan heeft de KNVB altijd het recht om het advies niet op te volgen en aanpassingen te doen. Het is best complex om een goede inschatting te maken van waar het nieuwe team het best tot zijn recht zal komen. ,,Je probeert het zo goed mogelijk af te stemmen, maar je weet bijvoorbeeld nooit welke andere teams in dezelfde klasse terechtkomen”, vertellen Mark en Frans-Joseph. ,,Het is altijd afwachten hoe het uitvalt.”

De nieuwe functies als jeugd-wedstrijdsecretarissen bevalt het tweetal prima. ,,We merken dat de mensen ons al goed weten te vinden, dat gaat snel. De overdracht is eigenlijk vlekkeloos verlopen. In de ‘zaterdagploeg’ zit zoveel kennis en ervaring, er is altijd wel iemand die de goede oplossing heeft.”

Wil je contact met de twee nieuwe wedstrijdsecretarissen? Frans-Joseph van Lierop  is te bereiken onder nummer 06 24542773 of via email: wedstrijdzakeno19tmo12@vvgemert.nl. Mark Veldman is te bereiken onder nummer: 06 83422956 of via email: wedstrijdzakeno11enjonger@vvgemert.nl.

Deel bericht

Terug naar boven