vv Gemert doet mee aan onderzoek bandenbranche

24 oktober 2016

Voetbalvereniging Gemert heeft besloten om mee te doen aan het onderzoek naar de rubberen korrels in kunstgrasvelden dat door Vereniging Band en Milieu en VACO (Bedrijfsorganisatie voor de Band- en Wielenbranche) beschikbaar wordt gesteld. In de test wordt vastgesteld welk type korrel er precies in de kunstgrasvelden ligt. De brancheorganisatie is er zeker  van – en voelt zich gesteund door tal van onderzoeken – dat het veelgebruikte SBR-rubber volkomen veilig is.

Over de gezondheidsrisico’s van het rubber in kunstgrasvelden  komen de laatste weken zeer uiteenlopende berichten in de media. Op het ene moment zijn die alarmerend, op het andere moment geruststellender van aard.

Het onderwerp heeft de onverdeelde zorg en aandacht van het bestuur van vv Gemert. De club volgt vooralsnog de lijn van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), nationale voetbalbond KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten.  De club blijft tot nader order dus de kunstgrasvelden benutten en wacht de resultaten af van de vervolgonderzoeken van RIVM, waartoe minister Schippers (VWS) recent opdracht heeft gegeven en die op zeer korte termijn worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd zal het bestuur van vv Gemert continu alert zijn en signalen – uit welke hoek dan ook – op zijn merites beoordelen. Alle onderzoeken op dit gebied worden bestudeerd. Ook wil de club geen enkele gelegenheid onbenut laten om meer informatie te vergaren over de velden om zo het eigen standpunt te blijven toetsen.

Voetbalvereniging Gemert is zich zeer bewust van het feit dat het onderzoek van Vereniging Band en Milieu en VACO wordt aangeboden door de branche zelf en dat er derhalve vraagtekens te plaatsen zijn bij de onafhankelijkheid en daarmee objectiviteit. Desondanks schrijft de vereniging zich in, omdat het opnieuw een kans is om meer informatie in te winnen. De resultaten kunnen het bestuur helpen in het vervolgtraject.

Via deze site zal de club u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Deel bericht

Terug naar boven