Vrijwilligersdiensten in de kantine

21 maart 2018

 

Bij voetbalvereniging Gemert gaan we proberen om de diensten voor de kantine iets anders in te vullen. De leden zijn hierover al kort geïnformeerd via de brief per mail van voorzitter Carlo Hazenveld, medio september. Zoals veel andere clubs willen we meer vrijwilligers gaan inzetten, naast de vaste ‘crew’.

Er is een tweeledig doel. De inzet van vrijwilligers kan tot een kostenreductie leiden en dat is goed voor de financiële situatie van de club in tijden dat inkomsten onder druk staan en kosten stijgen. Tegelijkertijd – en zeker zo belangrijk – denken we dat de inzet van vrijwilligers een extra impuls is voor de betrokkenheid van de leden.

De eerste reacties op het voornemen waren dermate positief dat het bestuur heeft besloten om er versneld mee aan de slag te gaan. Alle bestuursleden en teamleiders (financiën, pr, verenigingszaken, etc.) geven het goede voorbeeld en vullen sinds enkele weken de diensten op de wekelijkse clubavond (donderdag) in, ook hier samen met een vaste kracht. De seniorenteams schuiven vanaf het begin van het nieuwe seizoen in. Via een vooraf gemaakt schema schuift elk team twee spelers (of begeleiders) naar voren om een kantinedienst te draaien. Ruwweg komt een team dan vier keer per jaar aan de beurt. Alle seniorenleden en hun begeleiders draaien ongeveer eens in de twee jaar een dienst van enkele uurtjes. Dat valt dus qua belasting reuze mee.

Inmiddels bijna een jaar geleden hebben een enquête uitgedaan onder de kantinebezoekers om zo een goed beeld te krijgen van de meningen en visies van onze leden over ons clubhuis. Daar is bruikbare informatie uitgekomen. Een van de vragen was of er bereidheid was om soms een vrijwilligersdienst te doen. Daar kwam aardig wat respons op; meer dan een kwart van de respondenten is daartoe bereid. Zij die daar destijds positief op hebben gereageerd, of dat alsnog zien zitten, vragen we om een mailtje te sturen naar dit adres: verenigingszaken@vvgemert.nl.

Voor alle vrijwilligers geldt straks dat zij nooit de eindverantwoordelijkheid hebben. Er is altijd een lid van de vaste crew aanwezig die van de hoed en de rand weet.

De enquêteformulieren waren in de kantine neergelegd om twee zondagen. In totaal kwamen er ruim honderd reacties terug in de vorm van ingevulde lijsten. Een mooie score, vindt het bestuur. Driekwart daarvan was man, een kwart vrouw. Meer dan de helft was spelend lid, de andere helft werd gevormd door rustende leden (27%) en supporters (20%)

De beoordeling van de kantine viel positief uit. 26 Respondenten vinden die onvoldoende tot slecht. 77 Respondenten beoordelen de kantine als voldoende tot uitstekend. Vergelijkbare verhoudingen zijn er bij de beoordelingen van de kwaliteit van de service en de behulpzaamheid en beleefdheid van het personeel. De kantinesfeer wordt ook in meerderheid als positief ervaren. 63 Respondenten zijn het ‘zeer eens’ (2) tot ‘eens’ (61) met de stelling dat de kantinesfeer goed is. 37 is het hiermee ‘oneens (33) tot ’zeer oneens’ (4). Op de stelling of een dj sfeerverhogend werkt, zijn de reacties gemengder. 56 Respondenten zijn positief over een dj op zondag, volgens 41 respondenten is een dj niet altijd sfeerverhogend. Niet verrassend: hier speelt leeftijd een duidelijke rol; de jeugd is erg voor muziek van een dj. Een ruime meerderheid (68 tegen 27) is voor een thema/activiteit bij uitwedstrijden van Gemert 1.

Er was ook een mogelijkheid om losse opmerkingen te plaatsen. Daar is gretig gebruik van gemaakt. Het gaat te ver om die allemaal bekend te maken. Ze zijn bovendien zeer uiteenlopend. Van het advies om een viandel op te nemen in het assortiment van de snacks tot de suggestie om een happy hour te organiseren.

Het bestuur heeft alle reacties tot zich genomen en die geanalyseerd en zal die zeker meenemen (en heeft dat soms al gedaan) bij het beleid rondom onze kantine.

Als frequente bezoekers van de kantine nog goede tips hebben: het bestuur staat daar altijd voor open. Benader Carlo Hazenveld, Eric Kanters of Frank van den Heuvel en de adviezen zullen op waarde worden geschat.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

 

 

Deel bericht

Terug naar boven