Verzoek aan vrijwilligers vv Gemert: aanvraag VOG

25 februari 2020

Beste vrijwilligers van vv Gemert,

vv Gemert streeft naar een prettig en veilig sportklimaat. Ook is de vereniging sinds de introductie van de privacywetgeving gebonden aan regels op dit gebied.

Daarom is het voor de club van belang dat we van alle vrijwilligers die te maken hebben met bepaalde doelgroepen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op papier hebben.

Bent u in een functie bij vv Gemert, waarin u met kwetsbare doelgroepen te maken hebt, dan kunt u een mail van ons verwachten met de gegevens waar u deze VOG zelf kunt aanvragen. Dit aanvragen is gratis.

Wij verzoeken u deze VOG aan te vragen en daarna in te leveren bij Angeliek van der Heijden.

De verklaringen worden opgeslagen, louter ter controle, uitgevoerd door de instantie die hierover gaat. De club garandeert vanuit privacy-oogpunt dat deze informatie niet gebruikt wordt voor andere doeleinden.  

Deel bericht

Terug naar boven