Update kleedkamergebruik jeugdteams in coronatijd

25 september 2020

Beste jeugdspelers en -speelsters, hierbij een update voor wat betreft het kleedkamergebruik voor thuisspelende jeugdteams van vv Gemert.

Al reeds vele weken kunnen de meeste jeugdteams van onze club als gevolg van het coronavirus geen gebruik maken van kleedkamers. Nu de weersomstandigheden gaan verslechteren, willen we bij wijze van proef gaan kijken of we toch kleedlokalen ter beschikking kunnen stellen aan de teams van met name de O8 t/m O15. De oudere jeugd heeft indien mogelijk al een kleedlokaal ter beschikking.

Hier zijn wel een aantal regels op van toepassing, welke strikt in acht genomen dienen te worden. Lukt dat niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om alles weer terug te draaien en maken we ook geen uitzonderingen. Dus een oproep aan iedereen: gebruik je gezond verstand, neem je verantwoordelijkheid,  ook richting vrijwilligers van onze club die tot de kwetsbare groep behoren, bijvoorbeeld onder de terreinmeesters.

Het idee is om deze proef voor zowel de wedstrijden als de trainingen te gaan doorvoeren m.i.v. zaterdag 26 september.

Spelregels:

Kleedlokalen zijn alleen beschikbaar voor opslag van kleding en niet bedoeld om daar ook om te kleden en te douchen. Omkleden en douchen zijn dus NIET toegestaan.
Er zullen meerdere teams per kleedkamer ingedeeld worden, dus houdt alle spullen per team zo compact mogelijk bij elkaar en laat geen waardevolle spullen achter. Taak van de leiders om erop toe te zien dat dit ook ordelijk gebeurt.
Zorg dat je zo snel mogelijk je spullen brengt en haalt en ga dan zo spoedig mogelijk weer naar buiten. Volg daarbij de pijlen die de looproute aangeven.
Het is niet de bedoeling dat er wedstrijdbesprekingen gehouden worden in de kleedlokalen.
Per team mag er maximaal 1 persoon ouder dan 18 mee naar binnen om toezicht te houden.
Het is verboden om in de gang naar de kleedlokalen te blijven hangen, ook als het regent. Dit geldt overigens ook voor de ruimte bij de terreinmeesters.
In de rust van een wedstrijd is het niet toegestaan om naar de kleedlokalen te gaan.
Voor leiders en iedereen van 18 jaar of ouder houdt 1,5m afstand.

Hopelijk gaat de proef lukken, zodat we kunnen blijven genieten van de wedstrijden en trainingen, ook nu de weersomstandigheden wat minder worden. Het aantal besmettingen loopt in het hele land op, dus wij blijven bij vv Gemert de coronamaatregelen streng naleven. In de voorbije maanden hebben we bij de club laten zien dat we het samen kunnen doen!

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Deel bericht

Terug naar boven