2 nieuwe Leden van Verdienste, afscheid Carlo van Horik als bestuurslid

14 november 2017

Voetbalvereniging Gemert zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari twee nieuwe Leden van Verdienste in de bloemetjes zetten. Tijdens de algemene jaarvergadering werden afgelopen maandag Twan van Dommelen en Helma van den Boomen voorgedragen en met een groot applaus gesteund door de aanwezige leden.

Twan Dommelen is al vele jaren en op vele fronten betrokken bij  de club. Hij was actief als jeugdleider en –trainer en is de laatste jaren actief als assistent-trainer annex rechterhand van selectieteams. Ook is hij hoofdsteward rondom de thuiswedstrijden van Gemert 1 en verantwoordelijk voor de beveiliging bij het Bourgondisch Voetbal Toernooi. ,,Een man waar je op kunt bouwen”, zei voorzitter Carlo Hazenveld bij de bekendmaking.

Ook Helma van den Boomen is een vertrouwd gezicht in de Gemertse jeugdopleiding, vooral bij de kleintjes, waarvan ze de coördinator is. In die hoedanigheid is ze aanspreekpunt voor de ouders en betrokken bij de indeling. Tussen alle werkzaamheden door staat ze altijd klaar om de club uit de brand te helpen door een wedstrijd te fluiten of anderszins bij te springen. Hazenveld: ,,De woorden ‘kom maar, ik doe het wel’ zijn heel karakteristiek voor Helma”, zo zei Carlo Hazenveld.

De algemene ledenvergadering in de kantine werd goed bezocht, met beduidend meer bezoekers dan andere jaren. Zij werden welkom geheten door voorzitter Carlo Hazenveld. Na het jaarverslag in beeld van de secretaris werd uitgebreid stilgestaan bij het financiële jaarverslag van het seizoen 2016-2017 en de begroting voor het nieuwe seizoen. Teamleider financiën Frans van der Heijden praatte de leden bij over het wel en wee van de club op financieel gebied.

Zoals bekend zijn er zorgen over de financiën. Het bestuur heeft samen met het financiële team reeds een aantal besparingen in gang gezet, die met het oog op dit seizoen vruchten moeten gaan afwerpen, waardoor het plaatje er weer beter uit gaat zien.

Onderdeel van de avond is ook de bestuursverkiezing. Carlo van Horik (foto) heeft besloten om gezondheidsredenen een stapje terug te doen en het bestuurslidmaatschap neer te leggen. Carlo Hazenveld bedankte hem hartelijk voor zijn inzet in de voorbije jaren. Ook treedt Wilbert Veldman in de komende winter terug als teamleider Jeugdzaken. Voor beide functies is het bestuur op zoek naar opvolgers.  Marjorieke Raijmakers, teamleider verenigingszaken en secretaris van de club, werd maandagavond met grote steun van de ledenvergadering herkozen.

Bestuurslid Eric Kanters stond stil bij de veranderingen aan de accommodatie met de komst van het derde hockeyveld en gaf uitleg bij de werkwijze van de commissie Normen en Waarden.  In de rondvraag werd onder meer een brief voorgelezen van Patrick van Vugt, betreffende de onvrede over hoe een en ander in de communicatie verloopt bij de club. Deze brief is hier te lezen.

Rond tien uur was de vergadering voorbij en werd er nog gezellig een glaasje gedronken.

Het bestuur van vv Gemert dankt de leden voor hun aanwezigheid.

Deel bericht

Terug naar boven