Start van Grote Club Actie vv Gemert!

9 september 2021

Beste leden van vv Gemert, op zaterdag 18 september gaan we starten met de Grote Club Actie 2021, maar in deze coronatijd (nog) wel aangepast!

Alle spelertjes uit de categorieën JO10 tot en met JO13 ontvangen een verkoopboekje. Natuurlijk stellen wij van vv Gemert veiligheid voorop en verzoeken iedereen dan ook om zich aan de geldende corona-adviezen te houden!

Wat wel hetzelfde is gebleven, is de beloning van 30 eurocent voor elk verkocht lot en na afloop van de Grote Club Actie (half december) verloten we als club wederom mooie prijzen. Het aantal kansen hierop is gelijk aan het aantal loten dat is verkocht; een speler met 1 lot maakt 1 x kans, een speler met 5 loten maakt 5 x kans op een van deze prijzen.

Wat ook blijft is dat begin oktober alle oudere jeugdleden en alle seniorenleden ieder 2 loten ontvangen (ter waarde van € 6,-) om die te verkopen óf zelf te houden, omdat er immers mooie prijzen mee zijn te winnen. Iedereen wordt ook verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk te overhandigen aan de elftalleider, zodat deze ook het totale bedrag in één keer kan overmaken.

Voetbalvereniging Gemert gebruikt de opbrengsten van deze actie voor zaken die direct ten goede komt aan de leden zoals: aanschaf materialen, ondersteuning toernooien, viering van sinterklaas of ter voorkoming van verhoging contributie.

Tenslotte verzoeken we iedereen die de club een warm hart toedraagt om deze actie te ondersteunen op de meest eenvoudige en veilige manier d.m.v. het digitaal aankopen van een of meerdere loten. Dat kan via DEZE LINK.

Belangrijke data:

  • 13-18 september: Overdracht verkoopboekjes
  • 18 september: Start verkoop van loten m.b.v. het verkoopboekje
  • Begin oktober: Overdracht loten senioren/hogere jeugdelftallen
  • 20 november: Uiterste datum inleveren van de verkoopboekjes (hiervoor staat een doos in het jeugdsecretariaat)
  • 9 december: Trekking Grote Clubactie

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven