Standpunt gemeente inzake kunstgrasvelden

11 oktober 2016

Zembla heeft vorige week woensdag in een tv-documentaire aandacht besteed aan de vermeende risico’s van het sporten op met rubber (gerecyclede autobanden) ingestrooide kunstgrasvelden.

Standpunt gemeente

Gisteren is bij de KNVB in Zeist met een brede delegatie (onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche) vergaderd over de gevolgen van de uitzending van Zembla en de ontstane onrust over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het sporten op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd.  Zodra de onderzoeksopzet gereed is, zal deze voor iedereen online worden gepubliceerd en zullen wij deze ter beschikking stellen aan de sportverenigingen in de gemeente.

In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid. Vereniging Sport en Gemeenten blijft volledig aangehaakt bij het onderzoek en zal haar medewerking verlenen waar gewenst en mogelijk is.

Deel bericht

Terug naar boven