Twee nieuwe kunstgrasvelden; maandag info-bijeenkomst

13 juli 2017

De gemeenteraad van Gemert-Bakel is donderdagavond akkoord gegaan met de plannen voor sportpark Molenbroek. Dat betekent dat de toplagen van de twee kunstgrasvelden van vv Gemert nog deze zomer worden vervangen en dat er groen licht is voor de aanleg van een derde hockeyveld en de gevolgen daarvan voor de accommodatie van de zwartwitten.

De twee kunstgrasvelden van vv Gemert – hoofdveld en veld 1 – zijn dringend aan vervanging toe en de gemeente als eigenaar voorziet daar nu in. Er komen twee nieuwe toplagen met de nieuwste generatie kunstgras. De velden zullen weer voldoen aan de nieuwste eisen en de vereniging kan daar weer vele jaren mee vooruit.

Als zogenoemd infill is gekozen voor de SBR-rubberkorrel, die nu ook in de velden ligt.  Recent stond deze korrel ter discussie door publicaties in de media, maar onderzoek van het gerenommeerde RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en andere instanties heeft uitgewezen dat deze infill veilig is om op te sporten.

Voor het bestuur van vv Gemert heeft veiligheid/gezondheid altijd bovenaan het prioriteitenlijstje gestaan in het overleg met de gemeente Gemert-Bakel. Gemeente en clubs (ook het kunstgrasveld van Bavos in Bakel wordt vernieuwd) hebben zich uitgebreid laten informeren en adviseren. Alle voors en tegens afwegend blijkt de SBR-korrel de op dit moment de best beschikbare infill van de kunstgrasvelden. De raad ging donderdag unaniem akkoord met het voorstel.

Als u als ouder of lid van vv Gemert of Bavos toch vragen hierover hebt, dan zijn de gemeente Gemert-Bakel en vv Gemert graag bereid de keuze toe te lichten. Daartoe is een speciale informatie-bijeenkomst georganiseerd. Komende maandag (17 juli) om 19.00 uur wordt in de kantine van vv Gemert een presentatie gehouden in het bijzijn van het bestuur van vv Gemert, wethouder Martien Bankers, gespecialiseerd adviesbureau Newae en een vertegenwoordiger van GGD Zuidoost-Brabant. U bent van harte welkom.

De raad ging donderdagavond tevens akkoord met het plan dat vv Gemert, Hockeyclub Gemert en de Gemertse Honk- en Softbalvereniging (GHSV) indienden met betrekking tot de aanleg van een derde veld voor de hockeyclub. Dat onderwerp staat al even op de agenda en leidde eerder al tot de nodige beroering. In eerste instantie stelde het college van B en W van Gemert voor om een hockeyveld en enkele pupillenveldjes voor vv Gemert aan te leggen op de locatie van de Gemertse honk- en softbalclub. De gemeenteraad ging evenwel niet akkoord met dat plan, dat zou leiden tot het verdwijnen van GHSV.

Het college kwam vervolgens met het scenario dat de pupillenveldjes van vv Gemert op het terrein van GHSV zouden komen, waarbij sprake zou zijn van gezamenlijk gebruik met GHSV. In dat plan kon vv Gemert zich niet vinden. Vervolgens heeft de voetbalvereniging het initiatief genomen om tot een andere inrichting te komen en zo toch ruimte te maken voor de aanleg van het derde hockeyveld. Hockeyclub Gemert en GHSV reageerden instemmend op dat voorstel en het plan is gezamenlijk ingediend bij de gemeente. De raad ging donderdagavond unaniem akkoord met veel complimenten voor de samenwerking van de drie clubs.

Het plan zoals dat nu zeker wordt uitgevoerd ziet er als volgt uit: er wordt een hockeyveld aangelegd op het huidige terrein van de voetbalvereniging. Grofweg waar nu veld 2 ligt, het dichtst bij bij de accommodatie van de hockeyclub. Ter compensatie komt er een extra trainingsveld voor vv Gemert op het de huidige locatie van GHSV, dat door de twee clubs gezamenlijk benut zal worden.  Qua afmetingen kan dit niet doorgaan als wedstrijdveld. Er komt wel verlichting bij. Er zal veel aandacht zijn voor de verkeersveiligheid (veilige oversteken op meerdere plaatsen) op de Sportlaan.

Door een herschikking op het eigen vv Gemert-terrein en het nog optimaler benutten van de beschikbare ruimte richting de Lodderdijk kunnen rondom veld 3 en 5 enkele pupillenveldjes worden gecreëerd. Deze zijn welkom nu de KNVB met ingang van het komende seizoen nieuwe wedstrijdvormen introduceert voor de jongste  jeugd. Pupillen Onder 9 en Onder 8 jaar spelen in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6.

Veld 5, dat nu geldt als trainingsveld, wordt in de nieuwe constructie een wedstrijdveld (ter compensatie voor het verlies van veld 2).

Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden kort na de zomervakantie opgestart en moet alles gereed zijn voor het einde van het huidige jaar.

 

Deel bericht

Terug naar boven