Opleidingsfilosofie vv Gemert

12 november 2017

Opleidingsfilosofie VV Gemert: wie en hoe leiden we op en welke mogelijkheden zijn er om aan dit proces deel te nemen?

De missie van VV Gemert luidt: met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau voetballen

De drie pijlers waarop we de jeugdafdeling bouwen:

  1. Visie op ontwikkeling: elke speler heeft talent, talenten moeten aangesproken kunnen worden op eigen niveau, zowel prestatief als recreatief.
  2. Visie op opleidingskwaliteit: trainers maken het verschil.
  3. Visie op (leer)omgeving: we zijn een club met ambitie, de beste keuze in regio na BVO’s.

Wanneer spelers over genoeg talent beschikken om in een selectie- of schaduwteam terecht te komen, moeten wij als club de voorwaarden scheppen dat de speler zich kan ontwikkelen. We willen daarbij trachten spelers niet al te vroeg in een keurslijf te willen stoppen (vast systeem, vaste taken per positie, nadruk op resultaat, etc.) maar hem vooral helpen zijn aangeboren talenten te ontplooien en in dienst te stellen van het team waarin hij voetbalt. Helpen is hier ook de juiste term, omdat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de speler zelf zal liggen. Hij zal zich bewust moeten zijn/worden van zijn eigen kwaliteiten, zelf hard moeten (willen) werken aan zijn sterke en zwakke punten en zich moeten afvragen hoe hij zijn kwaliteiten in dienst kan stellen van het team waarvoor hij uitkomt. Uiteraard wordt van een JO12-speler minder verwacht dat hij zijn route zelf kan uitstippelen dan van een JO19-speler. Daar waar de laatste geheel zelf verantwoordelijk kan worden gesteld heeft de JO12-speler zijn trainers nog nodig om zichzelf te leren kennen.

De focus ligt op individuele ontwikkeling binnen gestelde kaders. Dit kan bijvoorbeeld bij de jongste leeftijdscategorieën leiden tot experimenten (positiewisselingen binnen het team) om duidelijk te krijgen welke rol/positie het best bij de speler past. Dat dit misschien ten koste gaat van het resultaat nemen we graag op de koop toe om uiteindelijk het beste uit de individuele speler te kunnen halen.

Bovenstaande betekent ook dat de grenzen van de teamsamenstelling gedurende een seizoen verlegd kunnen worden. Meetrainen met andere teams of op zaterdag in een ander team uitkomen in het kader van een individueel traject is zeker mogelijk.

Binnen het team kunnen individuele trajecten misschien leiden tot belangenverstrengeling. Het is aan de trainer, in samenspraak met de HJO (Hoofd JeugdOpleidingen), om dan prioriteiten te stellen.

Maar ook bij de spelers die niet in aanmerking komen voor een selectie- of schaduwteam proberen we bovenstaande lijn te volgen. Dat vergt natuurlijk trainers en leiders die dit kunnen begeleiden en voor diegenen die zich graag willen ontwikkelen in deze richting zijn er diverse mogelijkheden.

Zo starten we dit najaar voor de tweede keer de KNVB-cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach (JVTC). Een cursus voor vooral beginnende trainers waarin de focus ligt op het verantwoord omgaan met kinderen in hun voetballeerproces. Vier avonden (van 19 uur tot ongeveer 20.00 uur) en de nodige uurtjes thuiswerk (15 tot 20) is de investering die gevraagd wordt van de cursisten. Maar bij een voldoende resultaat heb je ook een stevige basis te pakken!

Naast de cursus zijn er nog andere mogelijkheden: thema-avonden over voetbal-specifieke onderwerpen maar ook begeleidingstechnieken, externe cursussen als vervolg op JVTC (Pupillentrainer, Juniorentrainer, TC-3) maar ook op verzoek individuele begeleiding.

Informeer bij de HJO voor de mogelijkheden!

Bovenstaande maar nog veel meer (hoe geven we gestalte aan de drie pijlers, wat zijn de kaders waarbinnen gewerkt wordt?) is beschreven in het beleidsplan dat we bij vv Gemert hanteren. Een samenvatting van het beleidsplan is te vinden op de website, voor meer details of eventuele vragen kan iedereen terecht bij de HJO.

 

Deel bericht

Terug naar boven