Onderzoek RIVM naar rubbergranulaat gestart

2 november 2016

Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, is gestart met het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden, zo heeft de KNVB medegedeeld. Het RIVM heeft de opdracht gekregen van  het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport.

Hieronder een korte toelichting, die vv Gemert heeft ontvangen van de KNVB. Voor de goede orde: dit onderzoek staat volledig los van het onderzoek dat de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen aanbiedt. Hieraan doet ook vv Gemert mee. Die zogenoemde ‘SBR-check’ is een test om te kijken wat voor rubbergranulaat er precies op de velden ligt; zijn de velden ingestrooid met SBR-rubbergranulaat of met andere materialen?

Onderzoeksopzet RIVM

In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.

Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. De bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab bekijkt in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.

Deel bericht

Terug naar boven