Nieuwe orde-maatregelen derde divisie!

24 augustus 2023

Met ingang van het nieuwe seizoen is door de KNVB een aantal verscherpte maatregelen uitgevaardigd voor alle clubs in de derde divisie. Als vv Gemert willen we onze supporters en leden hier op attenderen en hen met klem verzoeken de richtlijnen te volgen. Deels waren die al van toepassing, deels zijn ze verscherpt, deels zijn ze nieuw. 

VERBOD OP VUURWERK

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen derhalve onder de noemer vuurwerk. De KNVB draagt op dat eventuele boetes bij overtredingen worden verhaald op de veroorzakers.

Het bestuur van vv Gemert roept onze supporters op om deze maatregel in acht te nemen. Zoals bekend heeft de club al een flinke boete geïncasseerd naar aanleiding van de bekerwedstrijd in en tegen Staphorst op 27 oktober 2021. Als gevolg daarvan staat nog een voorwaardelijke straf open. Daarom een extra beroep op onze aanhang: steek geen vuurwerk af rondom of tijdens wedstrijden, in beker noch competitie. Wij vragen begrip van jullie kant. Wil je een sfeeractie doen? Graag, maar neem dan even contact op met een van de bestuursleden/medewerkers van de club, dan regelen we dat samen.

GEEN GLAS EN ALCOHOL RONDOM VELD 

Bij wedstrijden mogen geen dranken worden meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan.

GEEN ONBEVOEGDE PERSONEN BINNEN AFRASTERING

Behoudens de deelnemers aan de wedstrijd, de staf, de arbitrale leiding, stewards en geaccrediteerde persfotografen mogen zich geen personen binnen de afrastering bevinden.

 

Namens het bestuur rekenen we op de medewerking van onze supporters en danken we hen voor het begrip. Samen gaan we er een mooi seizoen van maken.

Bestuur vv Gemert

 

Deel bericht

Terug naar boven