Nieuwe bestuursleden vv Gemert geïnstalleerd

29 februari 2016

Voetbalvereniging Gemert heeft een nieuw bestuur. Carlo Hazenveld is maandagavond met unanieme (!) steun van de algemene ledenvergadering verkozen tot de nieuwe voorzitter. Ook Eric Kanters en Frank van den Heuvel zijn per direct toegetreden tot het vierkoppige bestuur, waarvan Carlo van Horik reeds deel uitmaakte.

Carlo Hazenveld is de opvolger van Jan Rambags, die 4,5 jaar voorzitter was van de Gemertse voetbalclub. Ondanks de economisch moeilijke tijden is hij erin geslaagd om de club in alle opzichten gezond achter te laten, een grote verdienste, waarvoor hij maandagavond in de kantine van vv Gemert uitgebreid werd gecomplimenteerd. Carlo Hazenveld roemde zijn voorganger om zijn ‘groot hart voor de club’ en bedankte hem voor alle inzet in al die jaren. Jan op zijn beurt betrok er nadrukkelijk de andere leden van het bestuur en de teamleiders bij. ,,Want in je eentje kun je niets, ik heb dit werk alleen kunnen doen met de hulp van een heel team aan collega’s. Ook hen komt deze eer toe.” Rambags blijft overigens tot de ledenvergadering in het najaar betrokken als bestuurslid om zo zijn werkzaamheden goed te kunnen afronden. In het najaar zal een uitgebreider afscheid plaatsvinden.

Met Carlo Hazenveld is een telg van een echte Gemertse voetbalfamilie aangetreden als voorzitter. Vader Leo, in 2013 op 85-jarige leeftijd overleden, is een van de iconen uit de zwartwitte voetbalhistorie. Leo speelde vele jaren in het eerste elftal en bleef daarna als supporter en vrijwilliger intensief betrokken.

Ook Carlo zelf speelde vele jaren in het eerste elftal van de zwartwitten.  Ook Eric Kanters en Frank van den Heuvel zijn bepaald niet nieuw bij de club. Eric speelde vele jaren in de A-selectie van de zwartwitten en was jarenlang lid van het jeugdbestuur. Frank is al enige jaren teamleider PR en Communicatie en schuift nu door naar de nieuwe rol. Ook hun voordrachten kregen maandagavond overweldigende steun van de leden.

De algemene ledenvergadering begon met een presentatie door Toine Ketelaars van het nieuwe voetbaltechnisch beleidsplan voor de jeugdopleiding. Het hoofd opleidingen van vv Gemert stond stil bij de speerpunten van het plan, dat het oude plan van 2004 vervangt. Het opleidingsplan gaat in op allerlei zaken die de selectie- en schaduwteams van de Gemertse voetbalschool aangaan: het gewenste niveau, de visie op opleiden, de samenhang tussen de jeugdteams en de verbinding tussen de senioren en de jeugd, het beoogde niveau van trainers en trainingen en de interactie tussen alle trainers en vrijwilligers.

Later zal de inhoud van het beleidsplan in aparte sessies ook aan andere geledingen van de club worden bekendgemaakt.

 

Deel bericht

Terug naar boven