Nieuw vrijwilligersbeleid vv Gemert; start per 23 september

15 september 2023

Beste leden/leiders/trainers/ouders van vv Gemert,

Voetbalvereniging Gemert voert een belangrijke verandering in het vrijwilligersbeleid door. We vragen elk jeugdteam om (slechts) één keer per seizoen twee tot vier ouders beschikbaar te stellen om op zaterdagochtend enkele uurtjes mee te helpen met taken van de terreinmeesters. We starten op 23 september, dus vriendelijk doch dringend verzoek aan de teams om de planning in te vullen. Je leest er in dit artikel alles over.

Bij vv Gemert zijn we trots op al die mensen die bij nacht en ontij klaar staan voor de club, we zijn dankbaar voor hun inzet, maar helaas moeten ook wij constateren dat het tekort aan vrijwilligers langzaam maar zeker nijpender wordt.

Daarom hebben we na vele beraadslagingen en gesprekken met onze leden en ouders gekozen voor een best ingrijpende aanpassing van ons vrijwilligersbeleid, waarbij we van iedereen, met name de ouders van onze jeugdleden, een (beperkte) bijdrage gaan vragen.

Een van de onderdelen waar de pijn erg gevoeld wordt, is het werk van onze terreinmeesters. Op dat vlak gaan we de hulp van ouders inroepen, zoals overigens al bij vele collega-clubs gebeurt.

We vragen ouders van onze jeugdspelers om taken in te vullen op zaterdagen in de ochtend. We starten met ouders van de teams van Onder 8 tot en met Onder 13. Elk team komt (slechts) éénmaal per jaar aan de beurt om op een zaterdagochtend vier uurtjes bij te springen en taken te verrichten samen met onze terreinmeesters. De tijd is van 9.00 uur tot en met 13.00 uur.

Dit kan door dezelfde personen 4 uur aan één stuk (twee ouders), maar mag ook verdeeld worden in 2 blokken (2 x 2 ouders). Van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 11.00 uur tot en met 13.00 uur.

Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die al een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging vervullen.

Op deze website staat voortaan in het submenu bovenaan de vrijwilligersplanning. Hierop kun je altijd kijken wanneer welk team aan de beurt is. 

Het is aan het team zelf om te bepalen hoe het gaat worden ingevuld. We vragen bij deze de leiders om dit (in de groepsapp) met de ouders te bespreken. Wel moet 1 week vantevoren worden aangemeld wie de taken gaat vervullen op het volgende mail adres: vrijwilligerscoordinator@vvgemert.nl. Dit kan het beste gedaan door de ouders die op desbetreffende dag de taak gaan vervullen. De namen worden dan aan de planning op de site toegevoegd. Mocht een team of ouder(s) onverhoopt niet kunnen op die ene dag in een jaar, moet men zelf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan bovenstaand mailadres.

LET OP:Graag zo spoedig mogelijk doorgeven wie er komen helpen omdat we op 23 sep gaan starten.

Voorbeelden van taken die voor zullen komen zijn:

  • Koffie zetten bij de terreinmeesters voor leiders/trainers
  • Teams ontvangen
  • Ballen en hesjes uitdelen en innemen
  • Kleedlokalen schoonhouden

Er zijn uiteraard nog veel meer taken die deze mensen kunnen doen, maar alles gebeurt in overleg met de ‘hoofd terreinmeester’ van die dag.

In verband met het steeds meer op leeftijd raken van de huidige terreinmeesters is het zo dat in de loop van het jaar nog meer op de ouders beroep zal moeten worden gedaan voor eventueel zondagen en doordeweekse avonden.

De spelers van de O16 t/m O19 gaan wekelijks per toerbeurt de pupillenwedstrijden fluiten van de O11 en O12 en de selectieteams O16-1, O17-1 en O19-1 assisteren bij de trainingen van de O8 t/m O11 teams. De groep van de 14 en 15 jarigen is op dit moment nog nergens ingedeeld om taken vrijwillig te vervullen, maar ook dit gaat op korte termijn ingevuld worden.

Ook de seniorenleden vullen hun vrijwilligerstaken in. Zo draaien ze bardiensten en fluiten ze wedstrijden op zaterdag.

Zo draagt iedereen bij de club zijn steentje bij. Wij hopen op ieders begrip en medewerking. Samen houden we vv Gemert gezond en bloeiend.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven