Nieuw sleutelplan bij vv Gemert

21 maart 2018

De voetbalvereniging heeft een nieuw sleutelplan geïntroduceerd. Voortaan moeten teams in het weekeinde vooraf een sleutel van de kleedkamer vragen bij de terreinmeesters, tegen inlevering van tien euro, die ze terugkrijgen op het moment dat de kleedkamer weer netjes wordt achtergelaten.

De beslissing heeft het bestuur niet met plezier genomen, maar het blijkt nodig. In toenemende mate vinden teams het moeilijk om het kleedlokaal fatsoenlijk achter te laten. Al te gemakkelijk werd het werk neergelegd bij de terreinmeesters, die dan veel extra tijd kwijt waren om het lokaal weer in orde te maken.

De club vindt het een verantwoordelijkheid van het team dat het kleedlokaal fatsoenlijk uitzien als iedereen weer naar huis gaat. De club realiseert zich dat deze maatregel ook geldt voor teams die zich altijd keurig aan de regels houden, gelukkig nog altijd de over- overgrote meerderheid.

De algemene regels zijn als volgt.

Bij trainingen:

 • Op trainingsdagen zal het sleutelplan niet verplicht gelden
 • Na afloop van de training zal de laatste die het kleedlokaal verlaat zich even moeten melden bij de dienstdoende terreinmeester, deze controleert dan hoe het kleedlokaal is achtergelaten.
 • Bij de jongere teams zal dat een trainer/leider of ouder kunnen zijn, bij de junioren waar geen trainer, leider of ouder aanwezig is zal dat de laatst aanwezige speler zijn.
 • Bij teams waar geen ouder of leider aanwezig kan zijn, is het misschien handig om per week een van de spelers als verantwoordelijke aan te wijzen. Dan weet je als leider bij wie je moet zien in geval er iets niet goed was.
 • Indien teams dat wensen (i.v.m. met aanwezigheid van kostbare spullen in het kleedlokaal) kunnen ze wel een sleutel krijgen maar dan tegen een borg van €10,-. Deze borg krijgen ze terug na controle van het kleedlokaal door de terreinmeester. Indien de terreinmeester niet akkoord is zal e.e.a. eerst in orde gemaakt dienen te worden alvorens de borg wordt terugbetaald.

Wedstrijden:

 • Op wedstrijddagen is het sleutelplan verplicht m.u.v. wanneer meerdere teams hetzelfde kleedlokaal tegelijkertijd gebruiken. Zij zullen zich na afloop ook even moeten melden bij de terreinmeesters om het kleedlokaal te laten controleren.

Toernooien:

 • Tijdens toernooien zal ook het sleutelplan gelden.
 • Er zijn van ieder kleedlokaal 2 sleutels beschikbaar zodat ook indien 2 teams het kleedlokaal met elkaar delen zij hier beiden toegang toe hebben.

Algemene opmerkingen:

 • Het is niet wenselijk om als team ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van het kleedlokaal.
 • Laat spelers ervan bewust zijn dat ze hun eigen troep opruimen en dit niet overlaten aan teamgenoten die als laatste het kleedlokaal verlaten. Denk hierbij aan gras en modder.
 • De terreinmeesters hebben een “kluizenkast” met 15 vakjes (gelijk aan het aantal kleedlokalen) waarin voor ieder kleedlokaal 2 sleutels beschikbaar zijn. Hierin bewaren de terreinmeesters  de borg en alleen zij hebben hiertoe toegang.
 • Teams die omkleden onder de tribune zijn wel gevrijwaard van het sleutelplan maar niet van de plicht van het schoonhouden van de kleedlokalen.
 • Probeer na afloop van trainingen en/of wedstrijden zo snel mogelijk (binnen 30 minuten) te douchen en om te kleden omdat we de kleedlokalen z.s.m. beschikbaar willen maken voor de volgende teams.
 • Raakt een sleutel zoek dan kan de borg helaas niet terugbetaald worden.
 • Vergeet iemand een sleutel in te leveren, dan graag dit z.s.m. alsnog doen.
 • Er worden geen sleutels uitgegeven indien er geen €10,- wordt betaald.
 • Bovenstaande regels gelden voor alle teams binnen vv Gemert, zowel junioren als senioren, selectie- en lagere teams.
 • Niet naleven van deze regels kan betekenen dat desbetreffend team 1 of meerdere keren geen toegang zal krijgen tot de kleedlokalen.

We hopen hiermee een voor iedereen werkbare situatie gecreëerd te hebben in het besef dat we dit niet doen om de trainers, leiders extra te belasten.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via wedstrijdzaken@vvgemert.nl

 

Deel bericht

Terug naar boven