Nieuw beleidsplan vv Gemert

16 juli 2016

Voetbalvereniging heeft een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de komende vier jaar, tot 2020. Het plan is opgesteld na het aantreden van het vernieuwde bestuur op 29 februari. Ter inleiding een aantal vragen aan voorzitter Carlo Hazenveld.

Waarom komt vv Gemert met een nieuw beleidsplan?

Carlo Hazenveld: ,,Het is goed om telkens nieuwe doelen te stellen. In dit plan benoemen we onze speerpunten voor de komende vier jaar. We kunnen tussentijds altijd bijsturen, maar op deze manier weet je waar je naar toe wilt. Als grotendeels nieuw bestuur kun je gezamenlijk tot nieuwe inzichten en ideeën komen en daarvoor draagvlak creëren. De wereld om ons heen verandert en dat geldt ook voor onze mooie voetbalvereniging. Zo zetten we nu bijvoorbeeld volop in op uitbreiding van het vrijwilligersbestand en op sponsoring.”

Wat wordt er in de praktijk gedaan met het beleidsplan, hoe wordt daar handen en voeten aan gegeven?

“De leden gaan daar misschien niet dagelijks iets van merken, het is een leidraad, een houvast ook. Het algemeen bestuur en de teamleiders bespreken regelmatig de stand van zaken. Elk team (financiën, accommodatie, sponsoring, verenigingszaken, wedstrijdzaken, jeugdzaken, technische zaken en pr) heeft een eigen plan opgesteld. Daarin worden de doelen benoemd, inclusief tijdpad, en worden taken verdeeld. In het overleg bewaken we dat en sturen we bij waar nodig. Hier zie je meteen één van de grote voordelen van het werken in teams. Op deze manier kan een groep gezamenlijk aan de slag met concrete zaken.”

Is het nieuwe opleidingsplan dat onlangs is gepresenteerd onderdeel van dit beleidsplan of zijn dat twee verschillende stukken?

“Het opleidingsplan is een mooi voorbeeld. Het is inderdaad een onderdeel van het beleidsplan, maar wel een heel belangrijk onderdeel. Binnen de technische commissie zal dit plan met grote regelmaat geëvalueerd worden. Het is zaak dat de neuzen in dezelfde richting staan, dat trainers en begeleiders weten wat we ermee beogen. Pas op, het gaat hier wel om prestatieve teams. Daarnaast heeft het team jeugdzaken ook haar eigen plan voor de recreatieve teams.”

Klik hier om het beleidsplan te lezen: Beleidsplan vv Gemert 2016-2020

Deel bericht

Terug naar boven