Mary Verbrugge Lid van Verdienste vv Gemert

12 december 2018

Mary Verbrugge is maandagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert voorgedragen als Lid van Verdienste. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord en lieten dat met een luid applaus weten. Na de vergadering werd Mary al volop gefeliciteerd, tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 wordt hij uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Mary Verbrugge is 24 jaar lid van de club en al vele jaren een zeer gewaardeerd vrijwilliger. Mary is teamleider accommodatiezaken en heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen een stapje terug doet om zo meer te gaan genieten van zijn vrije tijd. Dat zal een groot gemis zijn voor de club. Voorzitter Carlo Hazenveld noemde in zijn speech een groot aantal taken die Mary op zich neemt. Als coördinator, maar toch vooral ook als iemand die voortdurend zelf de handen uit de mouwen steekt. Dat doet hij bij het onderhoud van de accommodatie en bij vele evenementen, zoals het jaarlijkse Bourgondisch Voetbal Toernooi en de Brabantse Ballonfeesten. In de voorbereidingen van activiteiten kun je altijd op hem bouwen en vertrouwen: als hij zegt dat hij het doet, dan wordt het tot in de puntjes geregeld. Ook is hij namens vv Gemert vaak op het gemeentehuis te vinden voor overleg over allerlei zaken en is hij bijvoorbeeld intensief betrokken bij de uitvoering van de Gemeentelijke Sportnota.

Bij de Algemene Ledenvergadering toonde Carlo Hazenveld zijn waardering voor alle vrijwilligers van de vereniging, zonder wie vv Gemert simpelweg niet zou kunnen draaien. Het is een bron van voortdurende aandacht en ook wel zorg van het bestuur, omdat het doen van vrijwilligerswerk in de huidige maatschappij steeds minder vanzelfsprekend is.

In de vergadering werd stilgestaan bij alle hoogte- en dieptepunten van het seizoen ’17-’18. Ook de financiële resultaten van het vorige seizoen en de begroting voor het huidige seizoen werden belicht. Voetbalvereniging Gemert kon een positief resultaat presenteren en dat is goed nieuws na moeilijke jaren. In de voorgaande seizoenen heeft het bestuur ingrijpende bezuinigingen moeten doorvoeren, maar geconcludeerd kan worden dat die zijn vruchten afwerpen. Om ook voor de toekomst een stabiele financiële situatie te garanderen, moet er aandacht blijven voor kostenbeheersing en het vinden van nieuwe inkomstenbronnen.

Ook de kascontrolecommissie stond uitgebreid stil bij de soms moeilijke ingrepen die zijn gepleegd. ,,Het wij-gevoel komt steeds meer tot uiting”, verklaarde de commissie ten overstaan van de leden. ,,Dit zal doorgezet moeten worden. Ieder lid moet ervan doordrongen zijn: we zijn er nog niet.”

Na een aantal korte mededelingen en de rondvraag bedankte Carlo Hazenveld alle leden voor hun aanwezigheid, waarna de Algemene Ledenvergadering van 2018 werd afgesloten.

Mary Verbrugge, nieuw Lid van Verdienste van vv Gemert

 

 

Deel bericht

Terug naar boven