Klagen over afgelastingen? Denk dan eerst even hieraan!

10 december 2023

Beste leden, ouders, trainers en leiders,

In de afgelopen maanden zijn helaas veel trainingen en wedstrijden afgelast. Dat leidt regelmatig tot vragen – alle begrip daarvoor – maar niet zelden ook tot verwijten richting vrijwilligers van onze club. Waarom kunnen we niet trainen of spelen? Het is nu toch lekker weer? Als je dit en dit doet, dan kan het toch wel? Waarom zijn wij nu weer de klos, wij betalen toch contributie?

Dat soort opmerkingen doet geen recht aan de onophoudelijke inspanningen van vv Gemert om zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden door te laten gaan. Ook als alle neerslagrecords worden gebroken, zoals afgelopen najaar. Een afgelasting is voor niemand leuk; niet voor de voetballers, maar óók niet voor de club.

Graag willen we jullie meenemen in een aantal overwegingen, die bij afgelastingen een rol spelen. Hopelijk biedt het wat opheldering.

Renovatie veld 3:
In mei 2023 heeft de noodzakelijk geworden renovatie van veld 3 plaatsgevonden. De drainage is vernieuwd en het veld is opnieuw opgehoogd en ingezaaid. Door natuurlijke omstandigheden – droogte en hitte – heeft de nieuwe grasmat zich niet goed kunnen ontwikkelen. Opnieuw inzaaien bleek noodzakelijk.

Ook de afvoer van water laat nog te wensen over. Dat probleem doet zich in mindere mate ook voor op de andere velden (ook die met kunstgras). Mogelijk ligt de oorzaak bij een defecte pomp buiten de accommodatie. Er wordt gewerkt aan reparatie en verbetering.

Tot nader order kan veld 3 niet ingezet worden voor wedstrijden en is voor trainingen alleen tussen de 16-metergebieden droog genoeg. Wanneer veld 3 wel optimaal benut kan worden? Die vraag ligt bij de gemeente en de aannemer. Hopelijk zijn de problemen snel voorbij.

Trainingen:
We proberen àlle voetballende leden de ruimte te bieden om te trainen. Dat is soms complex. Het schema is zo opgezet dat nagenoeg alle teams minimaal één keer per week op kunstgras kunnen trainen. Bij herhaalde afgelastingen worden teams die slechts één keer per week op natuurgras trainen bijgeplaatst op een kunstgrasveld. Dat betekent dan dat er drie teams op één veld trainen. Bij een volle bezetting is er helaas geen ruimte om te schuiven.

Indien een team niet traint, wordt de opengevallen plek direct opgevuld door een team dat normaal op natuurgras traint.

Wedstrijden:

  • Allereerst worden de velden gekeurd door een consul van de gemeente Gemert-Bakel, die twee belangrijke aspecten in ogenschouw neemt; de veiligheid van de voetballers (levert spelen op de ondergrond gevaar op?) en de schade aan de velden op de korte en lange termijn. Een consul houdt daarbij ook rekening met de weersverwachtingen voor die dag.
  • Bij aanhoudende vorst of voortdurend slecht weer kan de KNVB voor een algehele afgelasting kiezen. De lokale consuls mogen daar niet van afwijken. Een scheidsrechter kan bij gewijzigde weersomstandigheden zelfstandig een veld afkeuren. Hij kan een door de consul afgekeurd veld daarentegen niet meer goedkeuren.
  • Bij afgelasting van wedstrijden krijgen teams die uitkomen in de A-categorie verplicht voorrang. Dit op basis van KNVB-reglementen.
  • Afgelaste wedstrijden uit het fasenvoetbal (de opdeling van het seizoen bij de jeugd) worden door de KNVB niet opnieuw ingepland. Een uitzondering wordt gemaakt als teams kampioen kunnen worden of als er ruimte is om in te halen. In dat geval moeten beide verenigingen akkoord zijn en dit bij de KNVB aangeven.
  • Indien wedstrijden doordeweeks ingehaald moeten worden, krijgen die voorrang op trainingen.

Kortom:

Met dit artikel willen we benadrukken dat we niet lichtzinnig omgaan met het afgelasten van wedstrijden en trainingen. Wij zijn een voetbalclub, wij willen onze leden laten voetballen. Maar door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben – het slechte weer, of noodzakelijk onderhoud aan velden – kan de puzzel best ingewikkeld zijn.

We vragen om begrip voor de beslissingen die soms gemaakt worden. Kritiek? Tel tot drie. Onze vrijwilligers proberen altijd te kiezen in het belang van leden en teams. Dat is soms moeilijk te accepteren als je zwaar teleurgesteld bent vanwege het niet doorgaan van jouw wedstrijd, maar ook dan: houd rekening met elkaar.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven