Jos van Zeeland en Paul Kweens nieuwe Leden van Verdienste

10 december 2019

Paul Kweens en Jos van Zeeland zijn maandagavond voorgedragen als nieuwe Leden van Verdienste van vv Gemert. De aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, maandagavond in de kantine, stemden met luid applaus in. Het tweetal zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari uitgebreid in de bloemetjes worden gezet.

Paul is al zestien jaar lid van de club en is voor de leden een bekend gezicht op sportpark Molenbroek. In vele functies heeft hij zich als vrijwilliger al verdienstelijk gemaakt voor de club, en nog steeds. Hij was jeugdleider, steward en bepaalt als consul of de velden in de winterperiode geschikt zijn om op te spelen. ,,Los van de vaste taken kun je tijdens elk evenement op hem rekenen, niet is hem teveel”, zei voorzitter Carlo Hazenveld bij de bekendmaking.

Jos van Zeeland was onlangs twintig jaar lid van de vereniging en vanaf de allereerste dag vervult hij dezelfde functie: hoofd van de kassadienst. Elke thuiswedstrijd is hij van de partij en neemt hij zitting in het kassagebouw om de kaartjes te verkopen. Daarna neemt hij alle administratieve verplichtingen op zich, samen met zijn broer Jack, die maandagavond ook een eervolle vermelding kreeg.  Jos was ook de spil bij de opzet van de kaartverkoop voor de wedstrijd Gemert-Feyenoord vorig jaar. Tijdens de Ledenvergadering had Jos weer een belangrijke taak als voorzitter van de kascontrolecommissie. ,,Zijn inzet is altijd van zeer grote waarde”, aldus Carlo.

In de Algemene Ledenvergadering werd teruggekeken op het seizoen 2018-2019. In de presentatie van secretaris Marjorieke Raijmakers kwamen alle hoogte- en dieptepunten van het seizoen voorbij. Penningmeester Frans van der Heijden stond stil bij de financiën, die een zeer positief beeld te zien gaven. Dat had natuurlijk te maken met de bekerwedstrijd tegen Feyenoord in stadion De Braak, die de club een mooie extra financiële impuls heeft bezorgd. Ook de inkomsten van het Bourgondisch Voetbal Toernooi van afgelopen juni stemden tevreden.

Er was sprake van drie verkiezingen. Frans-Joseph van Lierop is met de unanieme steun benoemd tot bestuurslid. Hij is nu teamleider Jeugd en zal die rol blijven vervullen totdat een goede opvolger is gevonden. Carlo Hazenveld en Frank van den Heuvel waren statutair aftredend en herkiesbaar en kregen van de Ledenvergadering brede steun om aan een nieuwe termijn te beginnen.

De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een vragenrondje, waarna er nog een drankje werd genuttigd.

Het bestuur van vv Gemert bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en getoonde betrokkenheid in het wel en wee van de club.

 

Deel bericht

Terug naar boven