Jeugdopleiding vv Gemert naar nog hoger plan

27 februari 2016

Voetbalvereniging Gemert heeft een nieuw voetbaltechnisch beleidsplan voor de jeugdopleiding. Het document wordt maandag tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd door hoofd opleidingen Toine Ketelaars.

Het oude plan dateert van 2004. Toine Ketelaars was ook destijds – toen als trainer/coach van A1 – een van de schrijvers. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en is het hoog tijd voor een nieuwe, doorontwikkelde versie. ,,Er was nadrukkelijk behoefte om het beleid te schetsen waarmee we werken aan dat ene doel; met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau spelen”, vertelt Toine. ,,Een van de belangrijkste taken sinds mijn start als hoofd opleidingen is het versterken van de samenhang in de opleiding en het verbeteren van de afstemming tussen senioren en junioren. Dit opleidingsplan is een leidraad, een houvast.”

Toine Ketelaars benadrukt dat dit document puur gericht is op de selectie- en schaduwteams van de opleiding. Het is een onderdeel van het verenigingsbrede beleidsplan dat later zal verschijnen en waarin bijvoorbeeld ook aandacht wordt geschonken aan de meer recreatieve teams in de Gemertse voetbalschool.

Het plan van 2004 vormde al een goede basis. ,,Dat plan bevatte heel goede dingen, maar het moest wel in een nieuw, modern jasje gegoten worden”, zegt Ketelaars.  ,,Het werd ook al even niet meer actief gebruikt. Dat moet veranderen. Dit plan moet straks bij wijze van spreken bij elk technisch overleg op tafel liggen.”

Het plan bevat meerdere speerpunten. Een ervan is het versterken van de basis; de E en F. Onderdeel daarvan is het zoeken en aanstellen van een aparte technisch coördinator voor deze leeftijdscategorieën. Ketelaars: ,,Die persoon krijgt dadelijk een belangrijke rol. We zijn aan het zoeken, er is interesse. We willen daarnaast meer uren gaan maken met de F- en de E-spelers, zoeken naar meer mogelijkheden buiten de reguliere trainingen om. Denk aan een aparte techniektraining op een avond of een uitwisseling met andere clubs op zondagochtend. Als de spelers of teams daarvoor open staan, moeten wij dat als club kunnen bieden, natuurlijk rekening houdend met de beperkingen van de accommodatie.”

Veel aandacht in het plan gaat uit naar het niveau van de trainers en dus de trainingen (,,trainers maken het verschil”, zegt Ketelaars), de samenwerking tussen alle geledingen in de opleiding, het gewenste niveau waarop de selectie- en schaduwteams zouden moeten spelen en de balans tussen talentontwikkeling en teamresultaten.

Zeer uitgebreid wordt stilgestaan bij de begeleidingsmethodiek die als een rode draad door de opleiding loopt. Gemert waakt ervoor om de spelers al te vroeg in een keurslijf te stoppen, maar probeert  hem of haar te helpen om de aangeboren talenten te ontplooien en zo goed mogelijk in dienst te stellen van het team.  ,,Dat is een wezenlijk andere insteek dan negentien van de twintig andere verenigingen”, zegt Toine. ,,Meestal is het uitgangspunt: wat moet een rechtsback kunnen en daarmee gaan we aan de slag. Wij draaien het om: ontwikkel de talenten die je hebt en hoe kun je die in dienst stellen van het team?”

Gemert 2 is in het nieuwe plan een echt opleidingsteam; een verlengstuk van de jeugd. Mats Raijmakers – nu nog trainer van de B1 – is met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer/coach van de beloftes en kent de jeugd op zijn duimpje. Hij is straks nadrukkelijk een ‘opleider’ en moet in staat zijn om het resultaat van wedstrijden weg te cijferen voor de ontwikkeling van de talenten.

Zo heeft het plan nog tal van facetten. Geïnteresseerd? Toine Ketelaars geeft daar nadere uitleg over tijdens de extra algemene ledenvergadering van maandag 29 februari in de kantine. Aansluitend aan de presentatie vindt de bestuursverkiezing plaats. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Zie de agenda elders op deze site. De ALV begint om 20.00 uur.

Ketelaars 1

Deel bericht

Terug naar boven