Hoe gaan we op het fysieke vlak om met jeugdleden?

4 oktober 2018

Beste voetbalvrienden,

Hoe gaan wij als voetbalclub op het fysieke vlak verantwoord om met onze jeugdleden? Dat is een onderwerp waar wij als vv Gemert veel aandacht aan besteden. Wat is de beste begeleiding van de jongste jeugdleden totdat ze aan hun groeispurt beginnen? En hoe gaan we om met spelers in de groeispurt die maar liefst in totaal gemiddeld vier jaar duurt? Wat mag en kan je in die vier jaar wel en wat niet? En als de groeispurt eenmaal tot het verleden behoort, waar dient dan de aandacht naartoe te gaan? Heel belangrijk: wat kunnen we in dit hele traject preventief doen?

Zoals u wellicht weet is er een overeenkomst tussen vv Gemert en JVDI De Fysioclub. JVDI De Fysioclub spant zich samen met ons (en onze medische staf) in om de fysieke begeleiding/medische zorg bij vv Gemert zo optimaal mogelijk in te vullen. Hierbij is het voorkomen van blessures een belangrijke pijler! Dit seizoen starten we met het Joint Forces- project. Dit project is gericht op het voorkomen van knieblessures, voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Bij dit project worden trainers begeleid in het aanleren van een goed bewegingspatroon bij (jonge) kinderen. Gedurende de warming-up wordt hier straks aandacht aan besteed middels specifieke loop- en sprongvormen. Naast het begeleiden van trainers en het aanreiken van oefenstof bestaat het project ook uit het in kaart brengen of kinderen een verhoogd risico hebben op een knieblessure. Dit wordt gedaan aan de hand van veldtesten op de club.

Binnenkort zullen we starten met dit traject. Als eerste organiseren we een informatieavond op 22 oktober, aanvang 20.00 uur in de kantine. Daarna zullen we op 26 november met z’n allen het veld op gaan voor demonstraties en voorbeelden. Begin 2019 (datum wordt later vastgesteld) gaan we testen en meten en brengen we de verhoogde risicogevallen in kaart en worden er individuele trajecten vastgesteld en begeleid. Dit traject zal elk seizoen waarschijnlijk minstens twee keer gevolgd worden.

De avonden zijn voor iedereen toegankelijk! We hopen, naast de selectietrainers, per team één afgevaardigde te begroeten. Ook ouders zijn op 22 oktober van harte welkom maar dan wel graag aanmelden op toineketelaars@online.nl.

Trainers en leiders; houd de mailbox in de gaten want de tweede, interne Nieuwsbrief gaat over dit onderwerp en kan meteen gelden als inleiding voor de eerste avond op 22 oktober.

Deel bericht

Terug naar boven