Hoe gaat vv Gemert om met vrijwilligerstaken?

2 oktober 2019

Twee weken geleden heeft vv Gemert een nieuwe stap gezet in het vrijwilligersbeleid. Spelers van de O17- en O19-teams (niet-selectieteams) worden voortaan ingezet als scheidsrechters bij pupillenwedstrijden. Spelers van de selectieteams O17 en O19 gaan trainingen begeleiden bij de jongere recreatieve teams.

Die mededeling heeft discussie gebracht, met name onder ouders. Als het gaat om het communicatieve deel trekken we ons dat aan. Inhoudelijk staan we echter met overtuiging achter de keuze. Daarom vinden we het als bestuur en kader van vv Gemert belangrijk om uit te leggen waarom hiervoor is gekozen.

Het omgaan met de veranderende samenleving is de grootste uitdaging bij het runnen van een vereniging, klein of groot, in stad of dorp. Het is al heel vaak gesignaleerd; het wordt
steeds minder vanzelfsprekend dat leden en ouders vrijwilligerstaken vervullen. Een maatschappelijke ontwikkeling. Wij komen als bestuur- en kaderleden in de loop van een
seizoen bij veel verenigingen over de vloer en we zijn nog altijd erg blij met de bereidheid zoals we die in Gemert ervaren. Sterker nog, daar zijn we trots op. Maar dat laat onverlet dat
het ook bij vv Gemert steeds moeilijker wordt om cruciale posities en belangrijke taken goed ingevuld te krijgen.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het vinden van scheidsrechters voor onze pupillen. Bij voorkeur hebben we op zaterdag objectieve scheidsrechters op het veld staan, maar in
toenemende mate moeten last-minute ouders worden benaderd of andere oplossingen gezocht.

In de loop van vorig seizoen al zijn we intern gaan nadenken over oplossingen. De inspanningen om scheidsrechters te werven zijn opgevoerd, maar (nog) zonder afdoende resultaat. Daarom is gekeken naar het inzetten van onze oudere jeugd. Elk team krijgt op voorhand een aantal wedstrijden toebedeeld, waarvoor het een speler moet afvaardigen. Een speler van pak ‘m beet JO17-5 of JO19-3 moet één, maximaal twee wedstrijden per seizoen fluiten.

Tegelijkertijd speelt iets anders. Als club krijgen we al enige tijd signalen van onervaren begeleiders van recreatieve jeugdteams dat ze behoefte hebben aan goede input voor de
trainingen. Hoe pak je het aan? Welke oefeningen zijn er? Hoe kan ik die in de praktijk brengen? Als club willen we aan die wens tegemoetkomen; het dient de brede kwaliteit van de opleiding. Spelers van de oudere selectieteams hebben vaak al jaren onder gediplomeerde trainers gevoetbald. Die ervaring kunnen ze ons inziens prima inzetten bij jongere jeugd. Daarom hebben we ook die wens geïntegreerd in het plan dat twee weken is gepresenteerd. De belasting is voor alle spelers – selectie of niet-selectie – zeer beperkt en gelijkelijk verdeeld. De spelers die al een vrijwilligerstaak uitvoeren, worden ontzien.

Maar het woord ‘belasting’ suggereert dat het louter een verplichting is. De club ziet dat niet zo en dit is misschien wel het belangrijkste deel van dit betoog. Ook los van het
vrijwilligerstekort zien we grote toegevoegde waarde. Immers, vrijwilligerswerk stimuleert de betrokkenheid.

Het leiden van een pupillenwedstrijd als scheidsrechter is leerzaam. Je krijgt en neemt verantwoordelijkheid. Het vergroot het begrip voor scheidsrechters en hun taak om een duel
in goede banen te leiden. Zelf als trainer voor een jeugdteam staan en (mede) een training verzorgen, vergroot het respect voor de trainer/coach én je steekt er iets van op.

Zo krijg je via vrijwilligerstaken gaandeweg meer zicht op het reilen en zeilen van de club. Hebben we dat allemaal zelf bedacht? Nee. De KNVB staat dit beleid uitdrukkelijk voor. Bij
andere verenigingen draaien dit soort structuren, waarbij oudere jeugdspelers worden ingezet, al langer. We hebben bij andere Gemertse sportclubs en vergelijkbare voetbalverenigingen in Nederland ons licht opgestoken. Vaak moet er weerstand worden overwonnen, zo kregen we te horen, maar vrijwel altijd zijn de ervaringen uiteindelijk zeer positief.

En die positieve ervaringen hebben we zelf ook. Vorig seizoen zijn we gestart met het inplannen van zaterdagse bardiensten voor seniorenspelers. Dat verloopt naar tevredenheid.
En kijk naar de afgelopen zaterdagen, de eerste dagen dat het nieuwe plan in de praktijk werd gebracht. De jeugdleden die een wedstrijdje hadden gefloten, waren zonder uitzondering
positief. We hopen dat dat enthousiasme blijft.

Want één ding staat als een paal boven water. Een vereniging (de naam zegt het al) kán simpelweg niet zonder de inzet van ouders en leden, zonder de bereidheid om soms een
extra taak op je te nemen. We hopen met bovenstaand stuk iets meer helderheid in de achtergrond van onze keuzes te hebben gebracht. Ook omdat in de toekomst ongetwijfeld nieuwe stappen in het vrijwilligersbeleid zullen volgen. De tijd verandert, maar het heeft geen zin om dat slechts te constateren, we zetten er samen de schouders onder. Daarbij staan we als bestuur en kaderleden altijd open voor vragen, suggesties en ideeën.

Met vriendelijke groet,

Bestuur, Teamleiders en Hoofd Opleidingen vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven