Grote Club Actie vv Gemert van start

11 september 2022

Op 24 september a.s. gaan we van start met de Grote Club Actie 2022. Alle spelertjes uit de categorieën JO10 tot en met JO13 ontvangen hiervoor een boekje om loten te verkopen. Ze kunnen hier mooie prijzen mee winnen (hierover later meer) en voor elk verkocht lot ontvangen ze ook nog 30 eurocent.

Aan de ouders, leiders, trainers is verzocht de kinderen te enthousiasmeren. Volle boekjes graag zo spoedig mogelijk inleveren in het secretariaat of in de brievenbus bij het secretariaat voor verdere verwerking. Nieuwe boekjes zijn verkrijgbaar in het secretariaat of bij de terreinmeesters.

Half oktober ontvangen alle oudere junioren en senioren ieder 2 loten (ter waarde van € 6,-) om die te verkopen óf zelf te houden omdat er immers mooie prijzen mee zijn te winnen. Iedereen wordt verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk te overhandigen aan de elftalleider, zodat deze ook het totale bedrag in één keer kan overdragen.

Voetbalvereniging Gemert gebruikt de opbrengsten van deze actie voor zaken die direct ten goede komt aan de leden zoals: aanschaf materialen, ondersteuning toernooien, viering sinterklaas of ter voorkoming van verhoging contributie.

Belangrijke data:

  • 21 november: Uiterste datum inleveren van de boekjes
  • 6 december: Trekking Grote Clubactie 2022

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en spelers: veel succes bij het verkopen van de loten!

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven