Goed jaar vv Gemert, zakelijk en sportief

11 november 2015

Voetbalvereniging Gemert kon deze week een mooie plus presenteren tijdens de algemene Ledenvergadering. In de kantine van vv Gemert werden de financiële resultaten en de begroting bekend gemaakt en passeerden de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar de revue.

,,We mogen terugblikken op een goed seizoen, zowel sportief als zakelijk”, zo opende voorzitter Jan Rambags de vergadering. vv Gemert schreef zwarte cijfers ondanks het feit dat de sponsorinkomsten nog altijd onder druk staan. Dat het resultaat (licht) positief is, heeft vooral te maken met eerder doorgevoerde bezuinigingen, een contributieverhoging, maar zeker ook door de inkomsten van door de club zelf georganiseerde activiteiten. Beste voorbeeld daarvan is het Bourgondisch Voetbaltoernooi. De eerste editie was dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers een groot succes, ook financieel. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de tweede editie al volop gaande.

Belangrijk moment tijdens de vergadering was ook het afscheid van Fons Hoekx als lid van het bestuur. Fons was nauw betrokken bij de opzet van een nieuwe organisatiestructuur van de club in 2011 en werd nadien gevraagd om als bestuurslid actief te blijven. Dat deed hij. Jan Rambags bedankte hem uitvoerig voor zijn grote verdiensten. Fons doet een stapje terug omdat hij in de combinatie van privé, werk en club een keuze moest maken.

Ook werd de nieuwe statuten van de club unaniem goedgekeurd door de leden. Nadat een groot aantal onderwerpen was besproken, sloot de voorzitter de vergadering, waarna er nog gelegenheid was om een drankje te nuttigen en na te praten.

Deel bericht

Terug naar boven