Gerrit van de Laar erelid van vv Gemert

12 oktober 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert, maandagavond in de kantine, is Gerrit van de Laar voorgedragen als Erelid. De aanwezige leden steunden die voordracht met een luid applaus.

Gerrit van de Laar is voor iedereen bij de zwartwitten een bekend gezicht. Hij is al van kindsbeen betrokken bij de club en sinds begin jaren zeventig in actieve vrijwilligersfuncties. Als grensrechter bij Gemert 3, 2 en jarenlang Gemert 1 en vervolgens als materiaalverzorger van de hoofdmacht. Hij zorgt ervoor dat de spelers en staf van het eerste elftal niets tekort komen. Samen met zijn Els is Gerrit verantwoordelijk voor de kleding, maar ook organiseert hij de busreizen en is hij een vraagbaak voor iedereen: Gerrit kent iedereen en weet zo’n beetje alles als het op de vereniging aankomt.

Gemert-voorzitter Carlo Hazenveld roemde de betrokkenheid en de inzet van Gerrit in al die jaren. Vanwege recente gezondheidsproblemen kon Gerrit maandagavond niet aanwezig zijn bij de vergadering, maar een delegatie van het bestuur toog meteen na afloop naar het huis van Gerrit en Els om hen daar te verrassen. En een verrassing was het. Gerrit vertelde dat hij het een grote erkenning en eer vindt om deze titel te mogen dragen. In de bijna 110-jarige historie van vv Gemert zijn er slechts 28 personen eerder uitgeroepen tot erelid, wat aangeeft hoe bijzonder deze onderscheiding is.

Als corona het toelaat zal Gerrit tijdens de Nieuwjaarsreceptie officieel en uitgebreid in de bloemetjes worden gezet.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering was er nog een bijzonder moment te noteren. Marjorieke Raijmakers nam afscheid als secretaris, een rol die ze de afgelopen negen jaren heeft vervuld. In de elf jaren daarvoor vervulde ze dezelfde functie in het jeugdbestuur. Dus in een periode van ruim twintig jaar heeft ze, samen met haar man Christian, in bestuursfuncties een zeer belangrijke rol gespeeld voor de vereniging. Ook was ze in vroeger jaren actief in de clubbladredactie en maakte ze vijf jaar deel uit van de poetsploeg op vrijdagochtend. Carlo Hazenveld stond daar tijdens de vergadering uitgebreid bij stil. Marjorieke doet weliswaar een stapje terug, maar ze zal betrokken blijven bij de vereniging. Ze zal samen met Wenda van de Boogaard de ledenadministratie blijven verzorgen.

Geëmotioneeerd deed Marjorieke een woordje richting de leden. ,,Ik had het voor geen goud willen missen”, waren de veelbetekenende laatste woorden. Bestuur en teamleiders nemen later, ook hier als het coronavirus het toelaat, uitgebreider de tijd om afscheid van haar te nemen als secretaris. Het bestuur droeg Angeliek van der Heijden voor als opvolgster van Marjorieke. Dat voorstel werd unaniem gesteund door de aanwezige leden. Voorzitter Carlo Hazenveld heette Angeliek welkom als secretaris en wenste haar veel succes in haar nieuwe functie.

Het zal geen verbazing wekken dat het inhoudelijke deel van de Algemene Ledenvergadering vooral in het teken stond van corona. Alleen het decor was al vreemd, want op basis van de geldende richtlijnen mochten slechts dertig personen aanwezig zijn in de kantine. Gezien de verplichte aanwezigheid van bestuur en een aantal teamleiders konden slechts 22 leden de vergadering bijwonen. Zij hadden zich vooraf aangemeld.

Er werd teruggekeken op het afgelopen jaar, dat in maart zo abrupt werd onderbroken door de uitbraak van het virus, en er werd een beeld geschetst van de financiële situatie van de club. Net als andere clubs moet Gemert momenteel alle zeilen bijzetten om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Maar vv Gemert is een gezonde club en kan gelukkig een stootje hebben. Wel zijn er onverminderd zorgen over de nabije toekomst. Op dit moment moeten sportkantines gesloten blijven en is er bijvoorbeeld geen publiek welkom bij wedstrijden. Hoe lang duurt die situatie nog? Het coronavirus en de onzekerheid die daarbij hoort, zullen nog lange tijd een stempel drukken op het reilen en zeilen van de club, zoveel is zeker en bleek uit de gepresenteerde cijfers van penningmeester Frans van der Heijden.

Bij de bestuursverkiezing werd zowel bestuurslid Eric Kanters als Frans van der Heijden herkozen. Ook werd een aantal actuele ontwikkelingen toegelicht, zoals de introductie van het ‘Op weg naar Rookvrij’-campagne, de aangepaste versie van de Grote Club Actie en het coronaprotocol zoals dat geldt rond trainingen en wedstrijden van zowel jeugd- als seniorenteams. Ook werd door de ledenvergadering een statutenwijziging doorgevoerd. De aanpassing was nodig voor de licentie voor de derde divisie en moest voor 1 november 2020 worden aangenomen door de leden. Dat was ook de belangrijkste reden voor de club om de Algemene Ledenvergadering door te laten gaan ondanks alle coronabeperkingen. Verder uitstel was niet mogelijk.

Het bestuur dankte de leden voor hun aanwezigheid in deze bijzondere setting!

 

 

Deel bericht

Terug naar boven