Drie nieuwe Leden van Verdienste bij vv Gemert!

15 november 2016

In de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert zijn maandagavond liefst drie nieuwe Leden van Verdienste voorgedragen door het bestuur. Zij werden met een warm applaus aanvaard door de aanwezige leden. Het gaat om Jan Rambags, Mark Roijackers en Wilbert Veldman.

Jan Rambags droeg eind februari de voorzittershamer over aan Carlo Hazenveld en nam maandag ook afscheid als bestuurslid. Hij werd met veel lof en complimenten uitgezwaaid. In totaal maakte Jan achteneenhalf jaar deel uit van het bestuur. Zijn betrokkenheid bij de club en kundigheid in het besturen worden alom geroemd. Hij kreeg bij zijn afscheid een bos bloemen en een mooi fotoboek – gemaakt door Frans Brzoskowski – cadeau. Daar had hij stiekem op gehoopt, gaf hij glimlachend toe, maar de voordracht tot Lid van Verdienste was een volslagen verrassing voor hem.

Mark Roijackers en Wilbert Veldman zijn bekende gezichten bij de jeugdafdeling van onze club. Mark Roijackers vervulde al vele functies. Hij startte als jeugdleider- en trainer en is nu coördinator van de O13 en O15-junioren. Hij is verantwoordelijk voor het maken van de wekelijkse trainingsschema’s, een klus die door het grote aantal teams en de lastminute-wijzigingen (bijvoorbeeld in verband met het weer) veel energie en tijd vergt. In zijn toespraak haalde Carlo Hazenveld nadrukkelijk aan dat het zeer wordt gewaardeerd dat Mark in 2011 en 2012 in zeer trieste familieomstandigheden toch altijd beschikbaar bleef voor de club. ,,Hij draagt vv Gemert een groot hart toe.”

Wilbert Veldman is al meer dan twintig jaar vrijwilliger van de club. Tien jaar daarvan is hij op vrijwel alle zaterdagen aanwezig rond de wedstrijden van de jeugd. Ook Wilbert begon als jeugdleider en -trainer. Later trad hij toe tot het toenmalige jeugdbestuur en volgde Frans Habets op als voorzitter van de jeugd. Later maakte hij deel uit van het algemeen bestuur. Nu is hij Teamleider Jeugdzaken. Hij is tevens lid van de commissie Normen en Waarden en mede-organisator van het jaarlijkse Albert Heijn-toernooi. In noodgevallen wil hij ook nog wel eens als scheidsrechter inspringen.

De reactie van de leden maakte duidelijk dat de voordrachten in goede aarde vielen. Jan, Mark en Wilbert: proficiat! De nieuwe Leden van Verdienste worden traditioneel tijdens de nieuwjaarsreceptie (in 2017 op 8 januari) nog uitgebreider in het zonnetje gezet.

In de Algemene Ledenvergadering werd ook uitgebreid afscheid genomen van Wouter van Erp. Als laatste taak lichtte hij het financiële jaarverslag van vorig seizoen en de begroting voor 2016-2017 toe. Wouter werd in 2008 lid van de financiële commissie en is de laatste vijf jaar als penningmeester eindverantwoordelijke geweest voor de financiën van de club. In een moeilijke tijd slaagde hij er telkens in om zwarte cijfers te schrijven: daarvoor kreeg hij maandag veel complimenten. Hij wordt vervangen door Frans van der Heijden, die unaniem door de leden werd gesteund als nieuwe penningmeester. Hij zal die functie gaan vervullen in samenwerking met Frank Fleuren en Dieter Janssen.

Frans van der Heijden is reeds een bekend gezicht bij vv Gemert. Hij is al 44 jaar lid en maakte vele jaren deel uit van de A-selectie. Het zwartwitte hart in hem is altijd blijven kloppen, zei hij bij zijn aantreden.

Maar de Algemene Ledenvergadering bestond vanzelfsprekend niet alleen uit huldigen en afscheid nemen. Voorzitter Carlo Hazenveld gaf een stand van zaken van de vereniging. Op heel veel vlakken gaat het prima met de club. Maar hoewel over het seizoen 2015-2016 opnieuw zwarte cijfers zijn geschreven, zijn er met name op het financiële vlak ook zorgen. Het bestuur kondigde aan dat met gerichte acties en continue aandacht getracht wordt om verbetering te brengen in dat beeld.

Het bestuur legde aan de leden ook een voorstel tot contributieverhoging voor.  Bij de rustende leden gaat het om een verhoging van 0.25 euro p/m, bij jeugdleden om 0,75 euro p/m en bij senioren om 1 euro p/m. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt met ingang van 1 december 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voorheen was dat vijf euro. De aanpassing van de contributie gaat in per 1 januari. De leden gingen unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging. Ook gaf de vergadering haar fiat aan het nieuwe huishoudelijk reglement, dat binnenkort op deze site zal verschijnen.

LOCCOMOTIONS 2016

 

 

 

 

Deel bericht

Terug naar boven