Certificering jeugdopleiding; we gaan ervoor!

21 maart 2018

Sinds enkele jaren is het mogelijk om als voetbalvereniging de jeugdopleiding van een kwaliteitscertificaat te voorzien. Het certificeringsbedrijf NMC Bright heeft, in samenwerking met de KNVB, hiervoor kwaliteitsnormen opgesteld waarmee elke geïnteresseerde club objectief kan worden beoordeeld. Het betreft een integraal kwaliteitsprogramma voor de gehele voetbalpiramide, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal. Alle clubs worden aan dezelfde normen getoetst.

Er zijn vier mogelijke certificaten:

  • Lokale jeugdopleiding (voorbeelden van gecertificeerde clubs: Orion, Sp. Irene)
  • Regionale jeugdopleiding (De Treffers, UNA)
  • Nationale jeugdopleiding (NAC, Willem ll, Roda JC)
  • Internationale jeugdopleiding (PSV)

Wat zijn de voordelen van het certificeren? Op de eerste plaats wordt de club geheel doorgelicht en wordt je een spiegel voorgehouden op vele organisatorische, bestuurlijke en technische aspecten. Je krijgt hiervan een gedetailleerd verslag met adviezen en dat geeft je de kans om je te ontwikkelen en te verbeteren.

Eenmaal voorzien van een certificaat zijn er natuurlijk marketing-mogelijkheden. Je hebt een kwaliteitsniveau aangetoond dat interessant is voor jeugdspelers. Verder zullen ook sponsors zich graag verbinden aan een club met een kwaliteitskeurmerk.  Nog een bijkomend voordeel: wanneer Gemert naar de derde divisie zou promoveren, hoeven we minder spelers onder contract te nemen. De KNVB vindt dan dat een kwalitatief goede jeugdopleiding zorgt voor voldoende aanwas om het niveau te garanderen.

Wat moet je allemaal aantonen om een certificaat te verdienen? Je wordt doorgelicht op maar liefst 65 verschillende aspecten waarvoor je een minimaal niveau moet aantonen. Voor lokale en regionale jeugdopleidingen (amateurniveau) zijn er gelukkig een paar niet van toepassing, maar er blijven er nog genoeg over waarop je wél bewijzen moet leveren.

We zullen ze niet allemaal gedetailleerd beschrijven, maar het gaat o.a. om: beleid en bestuur (resultaatverantwoording), opleidingsvisie, normen en waarden, functieomschrijvingen, overeenkomsten en behaalde diploma’s jeugdtrainers en keeperstrainers, ontwikkeling van jeugdspelers en jeugdtrainers, hoe is de (interne) scouting geregeld, hoe kom je tot teamindelingen, maak je gebruik van een spelervolgsysteem, op welk niveau spelen de selectieteams, accommodatie en voorzieningen, samenstelling en procedure medische staf, samenwerking met regio, bvo’s en KNVB, innovatie en kennisdeling, onderscheidend vermogen en het leerklimaat.

Het hele certificeringstraject neemt wel enige tijd in beslag. Na een eerste adviesgesprek mag je starten met het leveren van bewijzen (online) en wordt dat na enkele maanden gevolgd door een avondvullende audit op de club met gesprekken met verantwoordelijken en een bezoek op de velden. Daarna wordt het certificaat bepaalt. Uiteindelijk volgt er dan nog een zeer uitgebreide rapportage met adviezen, gericht op het verbeteren van de opleiding.

Ook bij vv Gemert willen we ons graag laten doorlichten en verbeteren. We hebben ons aangemeld en hebben de eerste gesprekken achter de rug. We zijn inmiddels gestart met het vullen van de database en in de tweede helft van april zal de audit gaan plaatsvinden en krijgen we kort daarna de beoordeling. Ambitieus als altijd gaan we proberen om een certificaat te behalen. En mochten we nog niet zover zijn weten we in ieder geval waaraan we moeten werken. We hebben er niettemin vertrouwen in, tenslotte spelen de selectieteams al op een gemiddeld hoog niveau, lijken we aantrekkelijk voor de hele regio en zijn de randvoorwaarden redelijk in orde.

We gaan ervoor!!

Deel bericht

Terug naar boven