Boetes na voetballen op sportpark

14 juni 2024

Afgelopen week is een aantal jonge voetballers beboet door handhavers van de gemeente Gemert-Bakel voor het feit dat ze zich zonder toestemming op de velden van vv Gemert bevonden. Graag willen we als club hier een toelichting op geven.

Het uitschrijven van de boetes voor jeugdige voetballers vormt de climax van een probleem dat zich al enkele jaren voordoet en steeds ernstiger vormen aanneemt. Op de eerste plaats: wij vinden het als vereniging heel spijtig dat het zover moet komen. Wij zijn een VOETBALvereniging, willen niets liever dan dat jonge meisjes en jongens met plezier hun hobby uitoefenen: voetballen. We doen er dan ook alles aan om zo gastvrij mogelijk te zijn.

Daarom hechten we ook aan een uitleg over de huidige situatie.

Als er geen activiteiten zijn op het sportpark, als er niemand aanwezig is, is het sportpark gesloten (in tegenstelling tot de 24/7 openingstijden die via Google zijn vermeld). Dat is al sinds jaar en dag zo en we moeten daarop toezien, omdat we in de voorbije jaren in toenemende mate te kampen hebben met overlast. 

Zo is het hekwerk rondom onze accommodatie op meerdere plekken vernield door jeugdigen, die zich op die manier toegang verschaffen tot het sportpark om te gaan voetballen. Vele reparaties hebben plaatsgevonden, net zo vaak worden elders nieuwe gaten geforceerd. 

Er wordt niet alleen gevoetbald op het sportpark, maar groepjes jongeren drinken er ook bier en sterke drank, roken/vapen en eten er chips en andere dingen. De rommel blijft achter. 

Een leeg zakje chips is gemakkelijk weg te gooien, kwalijker en gevaarlijker wordt het als er gebroken glas in het strafschopgebied terecht komt. Ook zien we soms schroeivlekken afkomstig van sigaretten. Bij de hoofdtribune zijn recentelijk lachgascilinders aangetroffen en – geloof het of niet – in de dug out van veld 1 is er menselijke ontlasting achtergelaten.

Onze terreinmeesters worden hiermee geconfronteerd op het moment dat ze de velden in orde maken voor trainingen en/of wedstrijden. Ook stelt het de gemeente – eigenaar van de accommodatie – en de club (huurder) voor onvoorziene (reparatie)kosten.

Minder urgent weliswaar, maar op de lange termijn speelt ook slijtage van de kunstgrasvelden een rol. Met name de 16-metergebieden worden flink extra belast door de jongeren die er – veelal met ongeschikt schoeisel – voetballen en rondhangen. Er wordt gesleept met doeltjes, die vervolgens weer niet teruggezet worden op hun plek. De levensduur van de kunstgrasvelden en de geplande investeringen om die te vernieuwen komen zo onder druk te staan.

Het kan voor geen van de jeugdigen een verrassing zijn dat de club het om deze redenen onwenselijk vindt dat er buiten openingstijden gevoetbald wordt op het kunstgras. Veelvuldig en gedurende lange tijd zijn spelers gewaarschuwd, gemaand om te stoppen en gevraagd om te vertrekken. Soms meerdere keren per dag. Meer dan eens krijgen vrijwilligers na het alleszins redelijke verzoek een grote mond terug.

De laatste jaren was het voor de club vechten tegen de bierkaai. De jongeren bleven terugkomen. Daarop is er uitvoerig overleg geweest tussen de gemeente Gemert-Bakel en de vereniging: hoe gaan we hiermee om? Toen is afgesproken dat boa’s van de gemeente regelmatig overdag een kijkje zouden nemen. In eerste instantie zijn ‘betrapte’ spelers gewaarschuwd, maar dat leidde niet tot enig effect.

Daardoor is het nu zover gekomen dat er nu boetes (in hoogte en aard ervan heeft de club geen zeggenschap) zijn uitgedeeld. We betreuren dat zeer en we vinden het heel pijnlijk voor de spelers die daardoor direct geraakt zijn. 

Wellicht is het aanleiding voor een bredere discussie in de Gemertse politiek en samenleving over speelruimte voor de jeugd in Gemert. Maar voor nu moeten we streng zijn. Hoezeer wij sporten bij onze jeugd ook toejuichen, vragen wij ieders begrip voor deze maatregelen, puur ter voorkoming van verdere vernieling en bijkomende kosten op ons sportpark en veel extra en ondankbaar werk voor onze vrijwillige terreinmeesters.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven