Bestuursmededeling over onze accommodatie

16 juni 2022

Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters,

Op deze manier willen we jullie informeren over een aantal ontwikkelingen rondom onze accommodatie. Op korte termijn zal daar ook in de pers aandacht aan worden besteed en als bestuur van vv Gemert vinden we het belangrijk om jullie rechtstreeks op de hoogte te brengen.

Als voetbalvereniging zijn we trots op onze accommodatie, met de kantine, bestuurskamer/businessclub, kleedkamers, ons prachtige hoofdveld en de andere velden. Vele vrijwilligers zijn wekelijks uren in de weer om alles up-to-date te houden. Het sportpark was en is het visitekaartje van onze club, een plek waar we met z’n allen graag zijn.

De vereniging zetelt al sinds het begin van de jaren zeventig op deze locatie. In de loop van vele jaren zijn de gebouwen meer dan eens uitgebreid, gerenoveerd en aangepast. Vijftig jaar na de verhuizing naar deze accommodatie moeten we echter concluderen dat het einde van de levensduur in zicht is gekomen. Het meerjarig onderhoudsplan bevestigt dat beeld. In de nabije toekomst zijn grote ingrepen nodig  om alles in orde te houden, nog los van groeiende problemen met de capaciteit (meer leden, meer teams, de komst van nieuwbouwwijken in de omgeving) en de stappen die we zouden willen zetten op het gebied van verduurzaming.

Tegelijkertijd zijn, zoals bekend, Commanderij College en de gemeente Gemert-Bakel al langere tijd in gesprek over vervangende nieuwbouw danwel renovatie van het scholencomplex aan Sleutelbosch 2, locatie Macropedius. Daartoe zijn inmiddels, samen met Stichting Goed Wonen, diverse opties verkend en onderzocht. 

Een voorkeur van het Commanderij College gaat daarbij uit naar een verhuizing naar sportpark Molenbroek. In dat proces zijn de directie van Commanderij College, gemeente Gemert-Bakel en voetbalvereniging Gemert met elkaar in gesprek geraakt over de toekomst. In de ogen van Commanderij College en vv Gemert liggen hier kansen voor alle betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan gedeeld gebruik (school overdag, club ‘s avonds en in het weekend) van de accommodatie (velden, gebouwen, parkeergelegenheid) en de creatie van een campus, waarin onderwijs en sport elkaar vinden.

Vooropgesteld; zover is het nog lang niet. We staan pas aan het begin van een meerjarig proces, waarin plannen verder moeten worden uitgewerkt, opties op een rij moeten worden gezet en alle belangrijke beslissingen nog moeten worden genomen. 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. De raadsfracties zijn op de hoogte gesteld van de voortgang van het proces en daarin wordt voor het eerst ook ingegaan op de betrokkenheid van voetbalvereniging Gemert. 

Daarom vinden we het als bestuur een goed moment om jullie via deze brief te informeren over de ontwikkelingen, zodat jullie het niet uit tweede hand vernemen.

Als er belangrijke nieuwe stappen worden gezet, zullen we jullie daarvan uiteraard op de hoogte houden.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven