Belangrijke raadsvergadering voor vv Gemert

12 juli 2017

Donderdag 13 juli beslist de gemeenteraad over een aantal voor voetbalvereniging Gemert belangrijke zaken.  Zo staat de herinrichting van het sportpark op de agenda, in relatie tot de aanleg van een derde veld voor hockeyclub Gemert. Ook wordt een knoop doorgehakt over de vervanging van de huidige kunstgrasvelden van de voetbalvereniging.

Over de aanleg van een derde hockeyveld en de gevolgen daarvan voor het sportpark heeft iedereen al het nodige kunnen lezen in de lokale en regionale media. In eerste instantie steldehet college van B en W van Gemert voor om een hockeyveld en enkele pupillenveldjes voor vv Gemert aan teleggen op de locatie van de Gemertse honk- en softbalclub. De gemeenteraad ging evenwel niet akkoord met dat plan, dat zou leiden tot het verdwijnen van GHSV.

Het college kwam vervolgens met het scenario dat de pupillenveldjes van vv Gemert op het terrein van GHSV zouden komen, waarbij sprake zou zijn van gezamenlijk gebruik. In dat plan kon vv Gemert zich niet vinden. Vervolgens heeft de voetbalvereniging het initiatief genomen om tot een andere inrichting te komen en zo toch ruimte te maken voor de aanleg van het derde hockeyveld. HC Gemert en GHSV reageerden instemmend op dat voorstel en het plan is gezamenlijk ingediend bij de gemeente.

Het voorstel voorziet in het volgende: er wordt een hockeyveld aangelegd op het huidige terrein van de voetbalvereniging. Grofweg waar nu veld 2 ligt, het dichtst bij bij de accommodatie van de hockeyclub. Ter compensatie komt er een extra trainingsveld voor vv Gemert op het de huidige locatie van GHSV, dat door de twee clubs gezamenlijk benut zal worden.  Qua afmetingen kan dit niet doorgaan als wedstrijdveld. Er komt wel verlichting bij.

Door een herschikking op het eigen vv Gemert-terrein en het nog optimaler benutten van de beschikbare ruimte richting de Lodderdijk kunnen rondom veld 3 en 5 enkele pupillenveldjes worden gecreëerd. Deze zijn welkom nu de KNVB met ingang van het komende seizoen nieuwe wedstrijdvormen introduceert voor de jongste  jeugd. Pupillen Onder 9 en Onder 8 jaar spelen in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6.

Veld 5, dat nu geldt als trainingsveld, wordt in de nieuwe constructie een extra wedstrijdveld (ter compensatie voor het verlies van veld 2).

De raad beslist vanavond om dit plan goedgekeurd wordt. Als er groen licht wordt gegeven, zullen de werkzaamheden al kort na de zomervakanties beginnen. Alles moet gereed zijn voor 1 januari 2018.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van donderdagavond is de vervanging van de kunstgrasvelden van vv Gemert en BAVOS in Bakel. Voor vv Gemert gaat het om twee velden: het ‘stangenveld’ (veld 1) en het hoofdveld.  Voorstel is dat de gemeente – eigenaar van de accommodatie – twee velden nog deze zomer, voor de start van het nieuwe seizoen, vervangt.

Voor vv Gemert wordt het derhalve een spannende raadsvergadering. Dit is de laatste raad voor het zomerreces, die al om 16.00 uur begint. Direct na de raad zullen we over de uitkomst berichten via deze site.

 

Deel bericht

Terug naar boven