Jaarvergadering: start voorbereidingen jubileum 2022

19 oktober 2021

vv Gemert hield maandagavond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de kantine. Daarin werd het afgelopen seizoen belicht, kwamen de financiële cijfers en begroting aan de orde, werd een statutenwijziging goedgekeurd en werd uitgebreid stilgestaan bij de corona-periode, die (hopelijk) goeddeels achter ons ligt en een forse impact had op het verenigingsleven.

Ook vormde de vergadering de officiële aftrap van de voorbereidingen voor het 110-jarig jubileum, in oktober volgend jaar.  Er is reeds een feestcommissie samengesteld en een eerste opzet gemaakt van een mooi programma in de week van 10 tot en met 16 oktober 2022. Officiële oprichtingsdatum is 15 oktober 1912. Voorzitter Carlo Hazenveld riep de leden op: als ze zin en tijd hebben om mee te helpen bij de voorbereidingen; aarzel niet. ,,Vele handen maken licht werk.”

De voorzitter sprak uitgebreid zijn complimenten uit richting de vele vrijwilligers van vv Gemert, deels ook aanwezig in de kantine. In coronatijd lagen de competities en wedstrijden stil, was de kantine dicht, maar is er achter de schermen hard doorgewerkt door iedereen. Carlo sprak een dankwoord uit aan die belangeloze inzet van al die mensen met zwartwit-bloed in de aderen. Ook toonde de voorzitter zich zeer dankbaar voor de steun van leden en sponsoren in deze moeilijke tijd.

Met vereende krachten – en met hulp van de overheidsmaatregelen – is het gelukt om rode cijfers te voorkomen, zo maakte penningmeester Frans van der Heijden bekend. Desondanks is de financiële impact van corona groot en hoopt de club van harte dat dit seizoen zijn normale verloop zal krijgen, waardoor de kantine open kan blijven en ook allerlei activiteiten en evenementen rondom het voetbal weer doorgang kunnen vinden; onmisbaar voor de inkomsten van de club.

Aan de orde was ook een statutenwijziging, die noodzakelijk is vanwege de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’, die per 1 juli in werking is getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De veranderingen in de statuten werden voorgelegd aan de leden en met algemene stemmen aanvaard.

Het bestuur van vv Gemert bedankt de leden voor hun aanwezigheid bij de jaarvergadering.

 

Deel bericht

Terug naar boven