Alle teams trainers en leiders? Alleen met hulp van vrijwilligers….

11 juni 2021

Het is juni, de tijd van het jaar dat het op de sportparken volop gonst. Hoe zien de nieuwe teams voor komend seizoen eruit? Wie zijn mijn ploeggenoten na de zomer? Wie zijn na de vakantie mijn trainer en leider?

De samenstelling van de nieuwe teams is altijd omgeven door gezonde spanning. En zo hoort het ook. Vaak is er tevredenheid, gelukkig maar, maar niet altijd. Met name rond de beschikbaarheid van trainers en leiders voor de recreatieve teams is de teleurstelling soms voelbaar. Want elk jaar zitten er een paar teams bij die nog niet direct voorzien zijn.

Dat leidt soms tot onbegrip. Regelmatig krijgen onze vrijwilligers te horen: ‘wij betalen contributie, de club moet ervoor zorgen dat het team van mijn zoon of dochter voldoende begeleiding heeft’.

Inderdaad, er ligt een inspanningsverplichting bij de vereniging om dat voor elkaar te krijgen. Maar het beeld is echt genuanceerder dan dat. De hulp van vrijwilligers is simpelweg onmisbaar om elk team van leiders en trainers te voorzien. 

De club doet er alles aan om mensen te zoeken die bereid zijn om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Als leider, als trainer, als assistent-scheidsrechter bij wedstrijden. Waar hulp nodig is qua technische kennis proberen we die aan te bieden. 

Vooropgesteld: wie het absoluut niet ziet zitten om een rol te vervullen met het team moet zich niet verplicht voelen. Tegelijkertijd is het zo dat een vereniging staat of valt met de bereidheid van vrijwilligers om een handje mee te helpen. Of van een aantal ouders, grootouders of andere betrokken leden om samen een taak in te vullen. Zeker als blijkt als de club daar in eerste instantie niet in slaagt.

Dat is niet iets van nu; zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. En het geldt voor alle (voetbal-)verenigingen in heel Nederland. Wel merken we dat de vanzelfsprekendheid waarmee mensen vrijwilligerstaken op zich nemen steeds minder groot wordt. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling, die iedereen zal herkennen en niemand individueel valt te verwijten. Tegelijkertijd vergroot het wel de problemen waarvoor we ons als club gesteld weten. 

Als vv Gemert denken we continu na over manieren om mensen te stimuleren om zich in te zetten als vrijwilliger, in welke vorm dan ook. Het is de grootste uitdaging van bestuur en kader van deze tijd. Hebben jullie suggesties? Laat het ons weten.

Tegelijkertijd roepen we op om onze huidige vrijwilligers te respecteren en een constructieve houding aan te nemen als het bij sommige teams nog niet is gelukt om voldoende begeleiding te regelen. Het woord ‘vereniging’ zegt het al: we kunnen het alleen samen. 

Zou u zelf betrokken willen zijn bij vv Gemert, of kent u mensen die daartoe wellicht bereid zijn? Neem dan contact op met een van onze coördinatoren. De contactgegevens vindt u via DEZE LINK op de site van de club. 

Deel bericht

Terug naar boven