Agenda Algemene Ledenvergadering 10 december

7 december 2018

Op maandag 10 december om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert gehouden. Plaats van handeling is zoals altijd de kantine van vv Gemert.

Bij deze nodigt het bestuur alle leden uit op deze datum alvast te omcirkelen in de agenda, we hopen iedereen op 10 december te verwelkomen.

De agenda is als volgt:

  •  Opening door de voorzitter.
  •  Ingekomen stukken en mededelingen.
  • Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 13 november 2017. De notulen van deze vergadering liggen vanaf 26 november 2018 ter inzage in de bestuurskamer en  bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugd (theorielokaal).
  • Jaarverslag secretaris.
  • Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. Aansluitend toelichting op de financiële begroting voor het seizoen 2018-2019Het financieel jaarverslag van het seizoen 2017-2018 ligt ter inzage in de bestuurskamer na afspraak met onze teamleider financiën/penningmeester Frans van der Heijden 06-53420889
  • Verkiezing kascontrolecommissie.
  • Bestuursmededeling.
  • Voorstel benoeming vrijwilliger als lid van verdienste.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

Zie hier de agenda in pdf-vorm.

Deel bericht

Terug naar boven